Dārgie vecāki, mēs ikviens ceram uz labām attiecībām ar bērnu. Neveltot laiku attiecību veidošanai, tas ir neiespējami. Mīlestība nozīmē veltīt laiku. Katru dienu, kaut vai nelielu laika sprīdi veltīsim sevis izzināšanai un mīlestības pilnai komunikācijai ar saviem bērniem. Uzdrošināsimies viņiem nodot vēstījumu, ka viņi mums ir svarīgi, nepieciešami, ka mēs viņus mīlam. Ikdienas steigā bieži vien ir grūti pievērst uzmanību it kā nenozīmīgām, bet mūsu, vecāku un bērnu attiecībās svarīgām lietām. Lai turpmāk minētie domu graudi mums palīdz veidot ikdienā pozitīvu saskarsmi ar mūsu bērniem.
 • Es sazinos ar bērnu godīgi un ieinteresēti.
 • Es parādu, ka man patīkami ar viņu sarunāties.
 • Es sāku komunikāciju ar bērnu, pievēršot uzmanību viņa pozitīvajām īpašībām un talantiem.
 • Es iedrošinu bērnu nezaudēt humora izjūtu pat nepatīkamos brīžos.
 • Es mudinu bērnu noteikt mērķus, pieņemt lēmumus un risināt problēmas.
 • Es palīdzu bērnam nenovirzīties no mērķa, kamēr tas nav sasniegts.
 • Es mudinu bērnu pieņemt uzslavas un izsmieklu, neuztverot to pārāk nopietni.
 • Es iedrošinu bērnu izteikt savu patieso viedokli un jūtas.
 • Es palīdzu bērniem attīstīt paškontroli.
 • Es paskaidroju bērnam, ka dažreiz dzīvē nenotiek tā, kā mums gribētos.
 • Es iedrošinu bērnu cienīt un mīlēt pašam sevi arī tad, ja viņam neveicas tik labi.
 • Es cenšos veidot bērna ikdienas dzīvi, bet neiegrožoju viņu.
 • Es iedrošinu bērnu uzņemties atbildību par savu rīcību.
 • Es palīdzu bērnam meklēt un atrast pozitīvo dzīvē.
 • Es palīdzu saprast bērnam, ka mūsu dzīvi nosaka nevis gadījumi un notikumi, bet gan mūsu attieksme pret tiem.

Dārgie vecāki, katra mūsu dzīves sekunde ir jauns un unikāls Visuma mirklis, brīdis, kas nekad vairs neatgriezīsies. Ko mēs mācām saviem bērniem? Mēs viņiem mācām, ka divi plus divi ir četri un Parīze ir Francijas galvaspilsēta.Kad mēs viņiem mācīsim to, kas viņi ir? Mums vajadzētu teikt katram no viņiem: “Vai tu zini, kas tu esi? Tu esi brīnums!  Nekad nav bijis neviena bērna, kas būtu līdzīgs tev. Tavām kājām, tavām rokām, taviem prasmīgajiem pirkstiem, tavām kustībām. Tu vari kļūt par Šekspīru, Mikelandželo, Bēthovenu. Tevī slēpjas dažādas dotības. Jā, tu esi brīnums! Tikai tev ļoti, ļoti sev jātic, ka tu spēj paveikt daudz labu lietu!

                                                           SKOLĒNU ĒDINĀŠANA 

·        1.-4.kl. skolēniem tiek nodrošinātas valsts apmaksātas pusdienas

·        5.-9.kl. tiek nodrošinātas Madonas novada pašvaldības apmaksātas pusdienas uz vecāku iesnieguma pamata

·        Visiem skolēniem tiek piedāvāta programma „Skolas piens”

·        Visiem skolēniem tiek piedāvāta programma „Skolas auglis” 

PAR E-KLASES LIETOŠANU

Svarīga informācija par E-klases lietošanu.

Pieslēdzoties E-klasi, katram ģimenes loceklim ir atsevišķa pieeja. Ko tas nozīmē? Neraugoties uz to vai lietojat E-klases bezmaksas komplektu vai maksas komplektu, katram E-klases lietotājam ir sava piekļuves parole. Vienīgais nosacījums, ka jābūt reģistrētam mobilā tālruņa numuram, skolēnam savs, vecākiem arī katram savs numurs.

Tas nozīmē, ka skolēns pieslēdzoties E-klasei lieto savu personas kodu un savu paroli.

Ja E-klasi lieto kāds no vecākiem, tad arī katram vecākam ir atsevišķa piekļuve, ja ir reģistrēts mobilā tālruņa numurs. Pieslēdzoties ir jāievada sava bērna personas kods un sava neatkarīga parole.

Tas ļaus nogādāt paredzēto informāciju adresātam un izvairīties no pārpratumiem (piemēram, ja skolēns lieto vecāku kontu, var nejauši izlasīt vai izdzēst kādu no vecākiem adresētajām vēstulēm vai nesaņemt skolēnam adresētās vēstules).

Pieslēgums katram ģimenes loceklis ar individuālo paroli ir bezmaksas!

Ja gadījumā ir mainīts tālruņa numurs, par to ziņot klases audzinātājam 

 Noteikumi par izglītojamo kavējumiem!

Pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”, Lazdonas pamatskolas administrācija informē vecākus/aizbildņus, ka viņu pienākums ir sazināties ar klases audzinātāju par bērna neierašanos skolā konkrētajā dienā līdz plkst. 12:00, t.i., piezvanot vai atsūtot SMS, uzrakstot vēstuli uz e-klases pastu u.c.

Ja gadījumā klases audzinātājam nav zināms iemesls par izglītojamā neierašanos skolā vai tas nav uzskatāms par attaisnojošu un izglītojamais ir kavējis vairāk nekā 20 mācību stundas semestrī, tad izglītības iestādes pienākums ir nekavējoties rakstiskā veidā informēt pašvaldības Izglītības pārvaldi, kura atbilstoši savai kompetencei noskaidros izglītības iestādes neapmeklēšanas cēloņus.

Lūgums vecākiem/aizbildņiem laikus sazināties ar klases audzinātāju un informēt par bērna neierašanos skolā, lai izglītības iestādei problēmsituācijas risināšanā nebūtu jāiesaista Izglītības pārvalde.

       KAMPAŅA „ES AUGU KATRU DIENU”  

Lai palīdzētu vecākiem atlasīt kultūras notikumus, kas paredzēti tieši bērniem, “Garā pupa” aicina izmantot elektronisku bērnu kultūras notikumu kalendāru. Tajā tiek apkopota aktuāla informācija par kultūras pasākumiem Rīgā un Latvijas reģionos. Kalendārs pieejams projekta mājaslapā www.garapupa.lv

Biedrības “Ascendum” valdes priekšsēdētāja Zaiga Pūce uzsver: “Bērnu kultūras kalendārs ir viens no lieliskākajiem instrumentiem vecākiem, lai atvieglotu mūžīgo meklēšanu – kā kvalitatīvi un interesanti pavadīt laiku ar bērnu. Kopš man pašai ir bērns, es redzu, cik svarīgi ir regulāri viņu iepazīstināt ar kultūras pasākumiem, jo viņš aug katru dienu un katru brīdi apgūst ko jaunu. Ir patīkami, ka bērns jau četru gadu vecumā lūdz aizvest viņu uz teātri, jo pie kultūras ir pieradis tik ļoti, ka radusies dabīga vēlme pēc tās. Manuprāt, tas ir labākais veids, kā izaudzināt nākamo kultūras baudītāju, pazinēju un arī radītāju paaudzi.”

                                                   PADOMI VECĀKIEM PALĪDZOT BĒRNAM     

                                    IZVĒLĒTIES KARJERAS CEĻU 

                                                                                                 mans_berns_izvelas_karjeru

Darbu sāk Latvijā pirmā tālruņa līnija ģimenes atbalstam

Darbu ir uzsācis "Amigo ģimenes atbalsta tālrunis", kur ikvienam ir iespēja saņemt emocionālo atbalstu un psihologa konsultācijas savstarpējo attiecību uzlabošanai un dažādu problēmsituāciju risināšanai ģimenē.  "Amigo ģimenes atbalsta tālrunis" pieejams katru darbdienu no plkst. 15.00 līdz 22.00, zvanot uz numuru 22 407 407.

Noteikumi, kas jāņem vērā vecākiem, ja viņi dodas uz ārzemēm

Ja bērna abi vecāki dodas uz ārzemēm strādāt, tad obligāti ir jānokārto pilnvara, t.i., ar cilvēku, kuram vecāki uztic pieskatīt un audzināt savu bērnu. Šo pilnvaru (kopijas veidā) jāiesniedz skolas direktorei. Ja gadījumā ar bērnu, kas notiek, tad klases audzinātāja zina pie kā griezties, kā arī drošības ziņā, piemēram, ja bērnam ir nepieciešama medicīniskā palīdzība (steidzama operācija), tad ir pilnvarotā persona, kas var oficiāli parakstīt dokumentus – pretējā gadījumā jūsu bērnam var nesniegt medicīnisko palīdzību u.c.

Ja uz ārzemēm vecāki dodas kopā ar bērnu/-iem (mācību gada laikā), tad par to ir jāinformē izglītības iestāde, kurā Jūsu bērns mācās un jāiesniedz rakstisks vecāku iesniegums skolas direktorei