SASNIEGUMI  2020./2021.m.g.

Klase

Vārds, uzvārds

Konkursa/ olimpiādes  nosaukums

Rezultāts

1.klase

Elīna Mutore

Glītrakstīšanas  konkurss

pateicība

3. klase

Elīza Miezīte

“Skolēnu skatuves runas konkurss”

2.pakāpes diploms

5./6. klase

Edijs Mutors , Ivita Tumiņa, Santa Blauberga

Tehnoloģiju konkurss “VENTSPILS IT IZAICINĀJUMS 2020”

Pateicība, balvas

5. klase

Ivita Tumiņa

Starpnovadu izglītības iestāžu sacensības krosā un krosa stafetē

Orientēšanās sacensības veltītas Madonas Bērnu un Jauniešu  sporta skolas 60.gadu jubilejai

Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde  orientēšanās sacensībās

40. vieta

9.vieta

9.vieta

5. klase

Ainārs Skudrītis

Starpnovadu izglītības iestāžu sacensības krosā un krosa stafetē

31.vieta

7. klase

Liene Jonaite

Starpnovadu izglītības iestāžu sacensības krosā un krosa stafetē

Orientēšanās sacensības veltītas Madonas Bērnu un Jauniešu  sporta skolas 60.gadu jubilejai

Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde  orientēšanās sacensībās

26.vieta

7.vieta

7.vieta

8. klase

Ance Evelīna Kerevica

Starpnovadu izglītības iestāžu sacensības krosā un krosa stafetē

Orientēšanās sacensības veltītas Madonas Bērnu un Jauniešu  sporta skolas 60.gadu jubilejai

Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde  orientēšanās sacensībās

27. vieta

3.vieta

3.vieta

7. klase

Reinis Rieksts

Starpnovadu izglītības iestāžu sacensības krosā un krosa stafetē

Orientēšanās sacensības veltītas Madonas Bērnu un Jauniešu  sporta skolas 60.gadu jubilejai

Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde  orientēšanās sacensībās

35. vieta

10.vieta

10.vieta

5. klase

Edijs Mutors

Orientēšanās sacensības veltītas Madonas Bērnu un Jauniešu  sporta skolas 60.gadu jubilejai

Madonas novada atklātais čempionāts Orientēšanās sportā

2.vieta

1.vieta

1. klase

Elīna Mutore

Madonas novada atklātais čempionāts Orientēšanās sportā

2.vieta

4. klase

Erlands Ancveriņš

Orientēšanās sacensības veltītas Madonas Bērnu un Jauniešu  sporta skolas 60.gadu jubilejai

4.vieta

4. klase

Adrians Trops

Orientēšanās sacensības veltītas Madonas Bērnu un Jauniešu  sporta skolas 60.gadu jubilejai

5.vieta

6. klase

Jana Ričagova

Orientēšanās sacensības veltītas Madonas Bērnu un Jauniešu  sporta skolas 60.gadu jubilejai

Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde  orientēšanās sacensībās

10.vieta

10.vieta

7. klase

Aleksandrs Vosels

Orientēšanās sacensības veltītas Madonas Bērnu un Jauniešu  sporta skolas 60.gadu jubilejai

Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde  orientēšanās sacensībās

9.vieta

9.vieta

7. klase

Kristians Rināss

Orientēšanās sacensības veltītas Madonas Bērnu un Jauniešu  sporta skolas 60.gadu jubilejai

Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde  orientēšanās sacensībās

11.vieta

11.vieta

7. klase

Kristers Punovskis

Orientēšanās sacensības veltītas Madonas Bērnu un Jauniešu  sporta skolas 60.gadu jubilejai

13.vieta

8. klase

Kristers Kalniņš

Orientēšanās sacensības veltītas Madonas Bērnu un Jauniešu  sporta skolas 60.gadu jubilejai

4.vieta

8. klase

Edijs Biķernieks

Orientēšanās sacensības veltītas Madonas Bērnu un Jauniešu  sporta skolas 60.gadu jubilejai

5.vieta

8. klase

Aleksis Rieksts

Orientēšanās sacensības veltītas Madonas Bērnu un Jauniešu  sporta skolas 60.gadu jubilejai

6.vieta

8. klase

Viss klases kolektīvs

Vislatvijas Olimpiskā diena 2020 Mēs esam sportiņā Klases Aktivitāšu kalendārs

1.vieta

1.-9.klase

Samanta Saukuma

Sindija Paurniete

Edijs Mutors

Samanta Blauberga

Elīna Mutore

Marta Graubiņa Zviedre

Kristers Punovskis

Gunita Saulīte

Aleksis Rieksts

Reinis Rieksts

Santa Blauberga

Edijs Biķernieks

Ance Evelīna Kerevica

Latvijas skolu ziemas festivāls 2021

7.kl.

Samanta Saukuma

Uzlīmju zīmējumu konkurss „Koks manā dzīvē”

Dalība konkursā

7.kl.

Amanda Tipaine - Ivanova

Uzlīmju zīmējumu konkurss „Koks manā dzīvē”

2.vieta