LAZDONAS PAMATSKOLAS NOLIKUMS                                                    
 nolikums
 LAZDONAS PAMATSKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS 2022 (aktualizēts)

Pasvertejums
 LAZDONAS PAMATSKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
noteikumi
 DROŠĪBAS NOTEIKUMI SKOLĒNIEM
 drosibas__noteikumi
 LAZDONAS PAMATSKOLAS SKOLĒNU MOTIVĀCIJAS, LĪDZATBILDĪBAS UN PAŠVADĪTAS RĪCĪBAS ATTĪSTĪŠANA,
PILNVEIDOŠANAI MĀCĪBU UN ĀRPUSSTUNDU DARBĀ
 
 IZGLĪTOJAMO PERSONU DATU APSTRĀDES UN AIZSARDZĪBAS KĀRTĪBA  DATI
 SĪKDATNES POLITIKA LAZDONAS PAMATSKOLĀ  LASĪT ŠEIT
 DATU PRIVĀTUMA POLITIKA LASĪT ŠEIT
 KĀRTĪBA PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI Covid-19  INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI 

KARTIBA