INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NODARBĪBU GRAFIKS 

2022. / 2023. m. g.

 

Interešu izglītības programmas nosaukums

Klase Vadītājs

Laiks

Vokālais ansamblis
DO-RE-MI

1. - 6. klase J. TrūpsOtrdiena -0.stunda
Trešdiena-0.stunda

Teātra studija

1. - 6. klase E. Melngaile

Pirmdiena-7.stunda
Piektdiena-7.stunda

Sporta pulciņš

1. - 9. klase K. Mutore
Pirmdiena-7.stunda

Trešdiena-7.stunda

 Rokdarbu pulciņš "Čaklās rociņas" 1.-6. I. IvanāneOtrdiena-7.stunda
Trešdiena-7.stunda

Amatniecības un kokapstrādes pulciņš "Meistars"

4. - 9. klase A. Titovičs

Pirmdiena-7.stunda
Piektdiena-7.stunda

Sporta pulciņā  skolēni mācās iegūt pareizu stāju, nostiprināt muskulatūru, uzlabot ķermeņa vispārējo fizisko sagatavotību, kas vajadzīga ne tikai sportā, bet arī ikdienas dzīvē, kā arī spēlēt dažādas spēles, rotaļas un iegūt jaunus draugus.

Vokālās mūzikas ansamblī  dzied skolēni, kuras vēlas iegūt uzstāšanās prasmes, izkopt un pilnveidot dziedāšanas prasmes, gūt kultūras pieredzi, apgūt repertuāru koncertiem skolas un ārpusskolas pasākumiem. Ansambļa skaistais dziedājums priecē klausītāju sirdis skolas tradicionālajos pasākumos.

Teātra pulciņa   dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja apgūt aktiermeistarības pamatus. Tiek sniegtas zināšanas par teātra mākslu un dota  iespēja veidot sevi par zinošu teātra skatītāju. Mācību gada laikā tiek iestudētas vairākas izrādes. Pulciņš priecē skatītājus skolas pasākumos un piedalās ikgadējos Madonas novada teātra svētkos, kā arī labdarības koncertos.