CEĻU SATIKSMES DROŠĪBA

http://berniem.csdd.lv/ Par ceļa satiksmes drošību
https://www.youtube.com/watch?v=Tm9OEWs_WkQ CSDD satiksmes drošības filma skolēniem: LIELI CEĻI, MAZI CEĻI - DROŠI CEĻI
https://www.youtube.com/watch?v=2UPsvtVcHkU Dzīvo droši
https://www.youtube.com/watch?v=6aOEGHuWKfo Drošs ceļš uz skolu!
https://www.youtube.com/watch?v=Zc4-H7fOOEk Drošības noteikumu pamati velobraucējiem
https://www.youtube.com/watch?v=xcgtFOZD3Zs CSDD velo drošības filma "Rullē droši!"
https://www.youtube.com/watch?v=ANQNRMdorB8 Drošība tumšā laikā
https://www.youtube.com/watch?v=SZpbCfnxUKM Bērnu drošība
https://www.youtube.com/watch?v=x_MakaTKBnE Profesija Policists
http://berniem.csdd.lv/index.php/galerijas/macibu-filmas Mācību filmas
 http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates/berniem_un_jauniesiem/veloexperts/ velodrošība , veloeksperts
  Metodiskais materiāls ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei pamatizglītībā
  MAZĀKAJIEM CEĻU SATIKSMES DALĪBNIEKIEM

DROŠĪBA PIE DZELZCEĻA

http://www.dzirdiredzidzivo.lv/ LDZ  veidota mājas lapa „Dzirdi, redzi, dzīvo!”
http://www.ldz.lv/lv/         LDZ mājas lapa ar piedāvājumu veikt „Drošības stundas”
http://www.draugiem.lv/ldz/   sociālais portāls ar video, mūziku, akcijām, drošību pie dzelzceļa
http://www.railwaymuseum.lv/lv  Latvijas dzelzceļa muzeja mājas lapa
https://www.youtube.com/watch?v=3OemiaVHzTk Latvijas dzelzceļš drošības stundas #1
https://www.youtube.com/watch?v=98PAJjc-17M     Latvijas dzelzceļš drošības stundas #2
https://www.youtube.com/watch?v=OBxXmU4RK9g  Latvijas dzelzceļš drošības stundas #3
https://www.youtube.com/watch?v=wU1KIPlNIHY Latvijas dzelzceļš drošības stundas #4
https://www.youtube.com/watch?v=DpDDyZF_y0o Latvijas dzelzceļš drošības stundas #5
https://www.youtube.com/watch?v=Hwlqo1FC7Ws Latvijas dzelzceļš drošības stundas #6
https://www.youtube.com/watch?v=ExCSmE8vfgY Latvijas dzelzceļš drošības stundas #7
https://www.youtube.com/watch?v=LNdCBW_gDEY Latvijas dzelzceļš drošības stundas #8`
https://www.youtube.com/watch?v=0Fgkmx4My1Y   Latvijas dzelzceļš drošības stundas #9     
https://www.youtube.com/watch?v=z6eqIPa2B84  Latvijas dzelzceļš drošības stundas #10

ELEKTRODROŠĪBA

http://www.latvenergo.lv/lat/korporativa_sociala_atbildiba/bernu_un_skolenu_elektrodrosiba/lai_dzivo_berni/ Elektrodrošība
https://www.youtube.com/watch?v=wOGNkmQATBA "Elektrodrošība " Latvenergo energoefektevitātes centrs
https://www.youtube.com/watch?v=gXBrC055ZJA Netuvojies, spēlē ar elektrību zaudēsi Tu!
https://www.youtube.com/watch?v=rrdbfXOHicw eXperiments mācību video – ELEKTRODROŠĪBA
https://www.youtube.com/watch?v=1t8KNU10goo Strāvas iedarbība uz cilvēku
https://www.youtube.com/watch?v=t_jglqXEg3c Pasaka, kurā Ernests iepazīstas ar elektrolīnijām
https://www.youtube.com/watch?v=R-hOgU2fwPo Ernests uzzina, kas ir elektroierīces
https://www.youtube.com/watch?v=bsrXGmQHtQM Ernests saprot, ka transformators nav nekāda mājiņa uz vistas kājiņas
http://www.zibo.lv/ Zibo spēle par elektrodrošību
  Datorspēles “Elektrība” un “Mags un Niks”
izglītojošs materiāls 5. – 7. klašu skolēniem
 Grāmata “Zini elektrību”
 Dziesmas „Elektrība ir īsta!” animācijas klipa galvenais varonis ir Gudrais Ernests. Dziesma par elektrību
 PASAKAS PAR NOPIETNO ERNESTU, kuras sacerējis Andris Zeibots, iedziedājis Mr. Sensors un ierunājuši Latvijas pazīstamākie aktieri. Muzikālās pasakas. Klausi Elektrību!

UGUNSDROŠĪBA

https://www.youtube.com/watch?v=BTOIBZPpexM Bīstamā robeža: 3.daļa "Ugunsgrēks"
https://www.youtube.com/watch?v=QlUWhuXbEag Bīstamā robeža: 4.daļa "Ziemassvētku salūts"
https://www.youtube.com/watch?v=WY3Zll8CODE Iepazīšanās ar ugunsdzēsēja glābēja profesiju
https://www.youtube.com/watch?v=jR4oaEr6BTI Īsfilma ''GLĀBĒJI''
https://www.youtube.com/watch?v=22KyJ8_Eup0 ugunsdrošības pamatprincipi ikvienam
https://www.youtube.com/watch?v=qLr6aEOXkQ0 Ko der zināt par Jāņuguni
http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/quiz/index.html?langue=lv Viktorīna par ugunsdrošību
 http://vugd.gov.lv/lat/ 2004.gada filma “Lai dzīvo bērni!” (25:17)     
  2005.gada filma “Lai dzīvo bērni!” (48:28)
  2006.gada filma “Lai dzīvo bērni!” (31:53)     
  2008.gada filma “Lai dzīvo bērni!” (26:54)
  2010.gada filma “Lai dzīvo bērni!” (26:08)
  2012.gada filma “Lai dzīvo bērni!” (53:40)  
   2014.gada filma “Lai dzīvo bērni!” (36:34)
  Bērnu drošības filma  (15:14)
  Dzīvo droši (26:57)

DROŠĪBA PIE ŪDENSKRĀTUVĒM     

https://www.youtube.com/watch?v=oX7wi0n5A54 Bīstamā Robeža: 1.daļa "Pavasara Ķibeles"
https://www.youtube.com/watch?v=sDvh5N1KTv4 Bīstamā robeža: 2.daļa "Pamestā peldvieta"
https://www.youtube.com/watch?v=HUYEPJCMyN4 Drošība uz ledus


PERSONĪGĀ DROŠĪBA

https://bernudrosiba.wordpress.com/ugunsdrosiba/ Materiāli par bērnu drošību
http://bernudrosiba.lv/bernu-drosiba/                                            
https://www.youtube.com/watch?v=lTGqR50Pfv0 Mācību filma skolēniem "Katrīna" ņirgāšanās profilaksei skolas vidē
https://www.youtube.com/watch?v=Uf788ZBy6KM Bērnu un jauniešu drošība vasaras brīvlaikā
https://www.youtube.com/watch?v=y1WNLxTwo-c Mana vasara          
http://www.youtube.com/watch?v=bxQ8PrzH_3Q ·         Filma “Klase” ( 1 h 37 min)
http://www.youtube.com/watch?v=ObzOJXmDgzc   ·         Filma “Joka pēc” ( 0:10:41) -īsfilma par dzīvi skolā.
http://www.youtube.com/watch?v=kPvOb63WVzg

Mācību filma: kontracepcija meitenēm

PADOMI VECĀKIEM PAR BĒRNU DROŠĪBU VASARĀ

http://www.visc.gov.lv/visc/dokumenti/partneru_dokumenti/20140530_rsu_dgardovska_padomi_vecakiem_vasara_drosiba.pdf


DROŠA GĀZES LIETOŠANA

Buklets par drošu dabasgāzes lietošanu

Komikss bērniem par drošu dabasgāzes lietošanu

Grāmata bērniem par drošu dabasgāzes lietošanu

http://www.lg.lv/?id=202&lang=lat


VESELĪBAS IZGLĪTĪBA

http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/veselibas_izglitiba_vispvid_un_profizgl.pdf

http://www.rigas-dzirnavnieks.lv/lv/paterina-produkcija/herkuless/putras-programma


VĒRTĪBIZGLĪTĪBA

http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/default.html