SKOLĒNU INDIVIDUĀLIE RADOŠIE PROJEKTI 2017

2017.gada janvārī - februārī skolā norisinājās skolēnu individuālo radošo projektu veikšanas laiks, kad katram skolēnam tika dota iespēja izvēlēties no 55 pedagogu piedāvātajām tēmām, vai izdomāt patstāvīgi savu personīgo tēmu un paveikt kādu radošo vai pētniecisko darbu. 3.martā skolēni, kuri atsaucās izsludinātajam projektam, prezentēja savu veikumu. Prieks, ka aktīvu dalību projektā ņēma visi sākumskolas un 5.klases skolēni. Pateicības vārdus pelnījuši tie 6.-9.klašu skolēni (10 skolēni = 33%) , kuri piedalījās un rādīja piemēru pārējiem, kuri šo pasākumu neatbalstīja.