Konsultāciju grafiks 2022. / 2023. m. g. Skolotājs Mācību priekšmets Klases Laiks
Kristīne Mutore Sports un veselība, Sociālās zinības un vēsture 1. - 9. kl.

Otrdiena 15:00 -15:40

Santa Bonda Matemātika 5. - 9.kl.

Pirmdiena 14:55 - 15:35 

Ilze Biķerniece
Datorika 4. - 9.kl.

Piektdiena 15:00-15:40

Ligita Elksnīte 

Ģeogrāfija, Dabaszinības, Bioloģija, Ķīmija

5. - 9.kl. Ceturtdiena 14:55 -15:35 
Anatolijs Titovičs Dizains un tehnoloģijas  5. - 9.kl. 

Pirmdiena 15:35- 16:15

Inita Lazdupe Latvijas un pasaules vēsture, Sociālās zinības un vēsture5. - 9.kl.

Otrdiena 14:55 - 15:35 

  Inta Ozola Ķīmija, Fizika   7. - 9.kl. 
Piektdiena 15:00-15:40
Simona Grāvīte Angļu valoda   1. - 9.kl.

Ceturtdiena 15:00-15:40

Līga Preise Latviešu valoda, Literatūra 5. - 9.kl.  

Trešdiena 14:55-15:35  

 Anatolijs Titovičš

Krievu valoda, Dizains un tehnoloģijas

4. - 9.kl

Piektdiena  14:55-15:35 

Zane Beģe Begge 

Dizains un tehnoloģijas, Vizuālā māksla

1. - 9.kl.

Otrdiena 15:00-15:40 

Jānis Trūps   Mūzika1. - 9.kl

Trešdiena 14:55-15:35  

 Inga IvanāneSākumskola1.-2.kl. Ceturtdiena 14:05-14:45 
Elvita Melngaile Sākumskola3.-4.kl.Trešdiena 14:05-14:45