KARJERAS IZGLĪTĪBA

 Tavas attīstības iespējas skolas laikā
 Prasmes.pdf
 Kā iepazīt profesijas? 
 ka_iep_prof.pdf
 Kas Tev jāuzzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru?  kas_jaz.pdf
 Kā plānot karjeru? ka_pl_kar.pdf
 Noskaidro, kurš izglītības ceļš vislabāk atbilst tavai situācijai un nākotnes plāniem!  Izgl_celi.pdf
 Kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi? izv_sk.pdfKarjeras izglītība 7. klasē

Brošūra „Karjeras izglītība 7. klasē. Metodiskie ieteikumi.” ir palīgs 7. klašu skolotājiem, kas veidots  atbilstoši 7. klases mācību programmai un vecumposma īpatnībām.  Brošūrā iekļautā informācija palīdzēs skolotājiem un klašu audzinātājiem rosināt savus skolēnus domāt par sevis izzināšanu,  novērtēt savas prasmes, mācēt atrast informāciju un mācīties pieņemt svarīgus lēmumus.
Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

JAUTĀ GRĀMATU SKOLAS BIBLIOTĒKĀ


Karjeras izglītība 8. klasē

Brošūra „Karjeras izglītība 8. klasē. Metodiskie ieteikumi” ir palīgs 8. klašu skolotājiem, kas veidots  atbilstoši 8. klases mācību programmai un vecumposma īpatnībām. Materiālā iekļauta informācija un stundu tēmas par tiem jautājumiem, kas palīdzes jau astotās klases skolniekam apzināt savas iespējas un plānot savu nākotnes ceļu.                                                                      Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros.

JAUTĀ GRĀMATU SKOLAS BIBLIOTĒKĀ


 Karjeras izglītība 9. klasē

Metodiskais materiāls „Karjeras izglītība 9.klasē” palīdzēs klašu audzinātājiem un skolotājiem īstenot karjeras izglītību 9.klasēs. Materiālā iekļautās tēmas ietver: iegūstamās prasmes, tematisko nodarbību plānojumu, nodarbību paraugmoduļus, izdales materiālus, terminu vārdnīcu un ieteikumus darbam. Metodiskais līdzeklis ir daudzu praktiķu pieredzes rezultāts, kas izmantojams kā radošu ideju krātuve.
Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaro

 JAUTĀ GRĀMATU SKOLAS BIBLIOTĒKĀ


 Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei

Jautājums – kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk, ir starta punkts ceļā uz savai personībai un iespējām piemērotākās profesijas izvēli. Izdevumā atrodama informācija par dažādām profesijām, galvenajiem mācību priekšmetiem, kuri jāapgūst izglītības iestādē, nozīmīgāko prasmju un zināšanu uzskaitījums, kas nepieciešams šīs profesijas pārstāvim, kā arī darba iespēju un karjeras izaugsmes piemēri.
Informatīvais izdevums domāts pusaudžiem un jauniešiem, bet to var izmantot arī projektu nedēļās un mācību un audzināšanas stundās, kuras veltītas karjeras izglītības jautājumiem.
Materiāls ir sagatavots ESF projekta "Karjeras izglītības programmas nodrošinājums izglītības sistēmā" (KIPNIS) ietvaros. 

JAUTĀ GRĀMATU SKOLAS BIBLIOTĒKĀ

_____________________________________________________________________________________

NACIONĀLĀ IZGLĪTĪBAS IESPĒJU DATUBĀZE 

http://www.niid.lv

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) apkopo Latvijas izglītības iestāžu piedāvātās izglītības iespējas. Datubāzē (www.niid.lv) atrodamas profesionālās vidējās izglītības programmas, augstākās izglītības studiju programmas, kā arī augstskolu, koledžu, un pieaugušo izglītības iestāžu piedāvātie kursi pieaugušajiem un jauniešiem.

NIID.LV vietne sastāv no divām daļām – no datubāzes un no portāla daļas, kas satur noderīgu papildu informāciju – rakstus par aktuāliem izglītības jautājumiem, karjeras izvēles testus un iespēju uzdot jautājumu e-konsultantam, Latvijas izglītības sistēmas apraksts un noderīgu saišu sadaļa. Portāla sadaļa regulāri  tiek papildināta ar jaunu saturu un jauniem pakalpojumiem izglītības meklētājiem.


IEPAZĪSTI PROFESIJU DAŽĀDĪBU!

http://www.profesijupasaule.lv


LIELĀKAIS KARJERAS PORTĀLS LATVIJĀ – PIEDĀVĀ JAUNĀKĀS PRAKSES, DARBA, BRĪVPRĀTĪGĀ DARBA VAKANCES, KONSULTĒ KARJERAS IZVĒLES …

http://www.prakse.lv/


FILMAS PAR KARJERAS IZVĒLI

“Zaļais pipars 2″ (24:16)

«Zaļais pipars 3» (18:26)


Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sociālajā tīklā Draugiem.lv izveidojusi digitālu spēli «Kāds tipiņš Tu esi?», lai jauniešiem interaktīvā veidā parādītu, kā pašiem meklēt atbildes uz savas karjeras izvēles jautājumiem.

Spēle piedāvā jauniešiem izvērtēt savu uzvedību dažādās ikdienas situācijās, atklājot viņu karjeras veidošanas personības tipu.

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/karjeras_nedela/?text_id=24267


http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=287&mid=287&txt=125


KUR MĀCĪTIES TĀLĀK?

//site-62291.mozfiles.com/files/62291/IZGLITIBAS_IESPEJAS_AR_PAMATIZGLITIBU-1.pdf

_______________________________________________________________________________________

SEVIS IZZINĀŠANAI

Dažādi testi

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

7 karjeras izvēles testi

http://www.testi.lv/index.php?a=55

Sevis izzināšanas testi

http://www.alberta-koledza.lv/contents.php?parent=10000

Dž.Hollanda tests personības tipa noteikšanai karjeras izvēlei

http://www.lu.lv/gribustudet/ieteikumi/ka-izveleties/

Lai studiju programmas izvēlēšanās procesu padarītu vieglāku un aizraujošāku, LU piedāvā aizpildīt testu „Pastudē sevi”

www.nva.gov.lv/karjera/?cid=11&mid=52&mode=testn&type=1

Šī testa aizpildīšana ļaus Jums labāk apzināt savas pašreiz izteiktākās interešu jomas un profesijas, kurās iespējams realizēt Jūsu intereses.

www.jauniesumaja.lv/jm-piedava/karjeras-testi/746/

Dažādi testi sevis izzināšanai.

http://www.cv.lv/new_test/ceq.php

Visatbilstošākā amata tests

http://www.cv.lv/output/show_test.php?data[choisetest_id]=1

Virtuālā darba intervija

http://www.cv.lv/new_test/smq.php

Ar pārdošanas efektivitātes testa palīdzību  ir iespēja izvērtēt savu pārdošanas metožu darbības potenciālu.

https://www.e-klase.lv/lv/zina/zinas/aktualitates/jauns-sesu-testu-komplekts-palidzes-jauniesiem-izveleties-profesiju/

Seši izveidotie karjeras testi ir savstarpēji saistīti, atšķirīgi pamatskolas un vidusskolas auditorijai, turklāt tos ir iespējams un pat vēlams vairākkārt atkārtot

Draugiem.lv/viaa

Digitālā karjeras spēle “Kāds tipiņš tu esi?”

http://www.careerpath.com/

Testi un cita noderīga informācija (angļu valodā)

www.skillage.eu

Sillage karjeras tests (angļu valodā)

www.ecdl.lv

ECDL, IT barometrs, eGuardian (drošība internetā) testi

www.careercenteronline.org

 

Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e-apmācība, resursi (angļu valodā)

http://www.careertest.net/

Karjeras testi (angļu valodā)

http://www.careerfitter.com/free_test/careerbuilder/

Karjeras tests (angļu valodā)

http://www.quizrocket.com/career-quiz

Karjeras tests (angļu valodā)

http://www.123test.com/career-test/

Dažādi testi sevis izzināšanā (angļu valodā)

http://www.ipersonic.com/test/step1.html

Testi sevis izzināšanā (angļu valodā)

http://www.colorwize.com/index.asp

 

Dažādi interesanti testi ar krāsu palīdzību  (angļu valodā)

http://jobsearch.about.com/od/careertests/a/free-career-tests.htm

Dažādi testi sevis izzināšanai (angļu valodā)


NODERĪGAS SAITES

ES veidotās organizācijas un to pakalpojumi

http://www.viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance/

EUROGUIDANCE - Latvija

Izstrādā, publicē un izplata pārbaudītu informāciju par Eiropas izglītības iespējām. Studiju ceļvedis Eiropā, un iespēju uzdot jautājumu par izglītības iespējām Eiropā.

http://ec.europa.eu/eures/

EURES - Eiropas darba mobilitātes portāls

Darba piedāvājumi 31 Eiropas valstī, ieinteresētu kandidātu CV, informācija par dzīvošanu un darbu ārzemēs.

 

http://www.europass.lv

 

EUROPASS

Vienots, standartizēts piecu dokumentu kopums Eiropas Savienības iedzīvotāju prasmju un kompetenču pārskatāmībai, kas palīdz skaidrā un viegli saprotamā veidā apliecināt iegūtās zināšanas, iemaņas un darba pieredzi darba devējiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem. Mājaslapā pieejams video par Europass dokumentiem un to pielietojumu.

Valsts iestādēs pieejamie informācijas resursi

http://www.nva.gov.lv/

 

 

Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA)

Bezdarbniekiem, darba meklētājiem un darba devējiem noderīga informācija. CV un vakanču katalogs, iespēja pievienot katalogam savu CV vai vakanci. Licencēto darbā iekārtošanas ārzemēs firmu saraksts. Informācija par darbu ārzemēs kā arī par ārzemnieku nodarbināšanu. Apmācības iespējas.

http://www.nva.gov.lv/pkiva/

 

NVA Karjeras pakalpojumi

Karjeras veidošanas jautājumi, Interešu testi jauniešiem un pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti (atalgojums, darba apraksts, iespējas, nepieciešamā izglītība u.tml.) un to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes (informācija pieejama, piereģistrējoties).

http://www.aiknc.lv/

 

 

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC)

AIKNC nodarbojas ar Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas organizēšanu. Mājaslapā pieejamajā datubāzē atrodama informācija par Latvijas augstskolu, koledžu un to studiju programmu akreditācijas statusu kā arī par studiju programmu licencēm. Pieejami arī akreditācijas novērtēšanas komisiju ziņojumi

www.izm.lv

Izglītības sistēma, pārskati par izglītību, vispārējā izglītība, profesionālā izglītība, augstākā izglītība

http://www.ikvd.gov.lv/

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) uzrauga normatīvo aktu ievērošanu izglītības jomā, licencē izglītības programmas vispārējā un profesionālajā izglītībā un novērtē vispārējās un profesionālās izglītības kvalitāti, veicot izglītības iestāžu un programmu akreditāciju. IKVD mājaslapā pieejami vispārējās un profesionālās izglītības programmu licenču un akreditācijas reģistri.

http://visc.gov.lv/

 

Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Informācija par valsts eksāmeniem un pārbaudes darbiem un organizēšanas kārtību skolās, mācību priekšmetu olimpiādēm, ieteicamā mācību literatūra, informācija par mācību priekšmetu olimpiādēm u.c. profesijas standartu izstrādi un kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādes koordinēšanu.

http://jaunatneslietas.lv

 

Jaunatnes lietas

Jauniešu iespēju portālā jaunatneslietas.lv apkopota informācija par aktualitātēm jaunatnes politikā, jaunatnes politikas virzieniem, projektiem, kā arī pieejama jaunatnes organizāciju un jaunatnes lietu koordinatoru kontaktinformācija, nodrošināta iespēja izteikt savu viedokli vai priekšlikumus jaunatnes politikas veidotājiem.

DARBA MEKLĒJUMI

http://www.europass.lv

Europass CV (vienos Curriculum Vitae Eiropas standarts)

http://europass.cedefop.europa.eu/lv/dokuments/curkulum-vitae/templates-instructions

Europass CV veidlapas 26 valodās

http://visspardarbu.lv/2010/11/22/darba-interviju-simulacijas-video/

darba interviju simulācijas (video)

http://www.cv.lv./output/show_test.php?data[choisetest_id]=1

Virtuālā darba intervija

http://www.cvmarket.lv/career.php?menu=1&lastmenu=21&careet

Intervija

http://www.vakance.lv/darba_intervija.php  

Ieteikumi, kā sagatavoties darba intervijai

www.cv-online.lv

www.e-darbs.lv

www.workingdau.lv

www.vakance.lv

www.cvmarket.lv

www.fontes.lv

www.ariko.lv

www.nva.gov.lv

www.cv.lv

Darba piedāvājumi, vakances


KARJERAS KONSULTĒŠANA

www.karjera.lu.lv

Latvijas Universitātes karjeras centrs

http://www.jv-kikc.net

Jauniešu un vecāku karjeras informācijas un konsultēšanas centrs

 

http://www.careercenteronline.org/

 

Virtuālais karjeras centrs /e-konsultēšana, e-apmācība, resursi/


                                                IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS PĒC 9.KLASES                                                IZGLĪTOJAMIEM AR GARĪGĀS ATTĪSTĪBAS TRAUCĒJUMIEM     IZGLĪTĪBA