NAUDAS SKOLA

http://www.naudasskola.lv


 SADAĻA “SKATIES” – FILMAS

Latvijas Banka – Latvijas Republikas centrālā banka

Atjaunota apmeklētāju centra “Naudas pasaule” veidotā filma, kas stāsta par Latvijas Bankas funkcijām pēc eiro ieviešanas Latvijā.

Kā top banknotes?

Jauna 4 minūšu garā īsfilma vēsta par eiro banknošu ražošanas procesa posmiem.

Kā top Latvijas eiro monētas?

Filma skaidro, kā notiek Latvijas eiro agrozības un kolekcijas monētu dizaina izvēle, to kalšana, un, kas atbild par monētu laišanu apgrozībā.

Ekonomikas aprites modelis

Vai zirnīšu paciņas par 1 eiro un 49 centiem iegāde ietekmē Pelēkā kunga ceļojumu uz Ēģipti? Skaidrojumu meklējiet Francijas centrālās bankas veidotā un Latvijas Bankas adaptētā īsfilmā.


SADAĻA “SKOLOTĀJU ISTABA” – MĀCĪBU MATERIĀLI

Banku augstskolas metodiskais materiāls skolotājiem “FINANSES”

Materiāls galvenokārt ir paredzēts ekonomikas skolotājiem vidusskolās, lai mācītu par finanšu pratības tematiem, taču to var izmantot gan sociālo zinību, gan matemātikas un informātikas, gan arī ģeogrāfijas un vēstures stundās.

Rotaļnodarbības un spēles pirmo ekonomikas gudrību apguvei pirmsskolā

Krāslavas pirmsskolas izglītības skolotāju Metodiskās Apvienības labās prakses piemēru konkursa “Finanšu pratības metodiskie materiāli pirmsskolā” laureātu darbi, kas palīdzēs pašiem mazākajiem apgūt savas pirmās atziņas par naudu.


“NAUDAS SKOLA” IESAKA

Uzzini, kāds ir finanšu pratības indekss 2014. gadā, un pārbaudi savas zināšanas par finanšu jautājumiem jaunajā FKTK “Klientu skolas” klienta ABC!