INICIATĪVA “LATVIJAS SKOLAS SOMA”

Latvijas skolas soma” ir valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.

Iniciatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.

2018. gada 28. novembrī Lazdonas pamatskolas skolēni Skolas somas ietvaros devās izglītojošā ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklēja trīs apskates objektus – Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un Brīvdabas muzeju.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā audzēkņiem bija iespēja darboties atbilstoši to vecumam, daloties trīs grupās. Pirmā grupa (1. – 4. klase) iepazinās ar bibliotēkas pastāvīgo izstādi “Grāmata Latvijā”, kā arī veica radošo aktivitāti “Ja es būtu grāmata”, kurā dalībniekiem bija iespēja pašiem veidot versiju kādas grāmatas stāsta turpinājumam. Arī audzēkņi no 5. – 7. klasei apskatīja izstādi “Grāmata Latvijā”, kas stāsta par Latvijas grāmatniecības vēsturi pasaules kontekstā. Pēc izstādes apskates audzēkņi darbojās radošajā grafikas darbnīcā, kurā iepazina bostonpreses vēsturi un darbības principus. Audzēkņiem no 8. – 9. klasei bija iespēja iepazīt bibliotēku, spēlējot kanonu spēli, kas dalībniekus izveda cauri visiem bibliotēkas stāviem, mudinot meklēt atbildes uz spēles jautājumiem un ielūkoties dažādās bibliotēkas nodaļās.

Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā skolēni izbaudīja tematiskajā izstādē “Latvijas gadsimts” ietverto vēstures notikumu stāstu par Latvijas Republikas simts gadiem. Izstāde pārsteidza ar daudzveidību, plašo informācijas klāstu, iespējām klausīties, redzēt, izbaudīt un iejusties pagājušā gadsimta dzīvē. Skolēniem izstāde sniedza ieskaitu apskatīt savām acīm to, par ko vēstures stundās daudz lasīts, runāts, redzēts un dzirdēts. Papildus tematiskās izstādes aplūkošanai, skolēni iepazinās ar informāciju no senajiem laikiem līdz jaunākajiem laikiem Latvijas teritorijā.

Brīvdabas muzejā audzēkņi iepazina seno Kurzemes un Vidzemes zemnieka sētu, senās ēkas un mūsu senču paražas. Kurzemes saimnieka ēkas siltajās telpās skolēni klausījās stāstu par to, kā vienā telpā agrāk sadzīvoja ne tikai vienas ģimenes locekļi, bet arī kalpu ģimene ar bērniem. Audzēkņi uzzināja katras saimniecības ēkas nozīmi, apskatīja senos darbarīkus. Lai arī laika apstākļi bija auksti, skolēni izbaudīja būšanu brīvā dabā.

SĪKĀK PAR PROJEKTA INICIATĪVĀM VARAT IZLASĪT : SKOLAS SOMA

*********************************************************************

2018. gada 28. novembrī Lazdonas pamatskolas skolēni PROGRAMMAS "Skolas soma"  ietvaros devās izglītojošā ekskursijā uz Rīgu, kur apmeklēja trīs apskates objektus – Latvijas Nacionālo bibliotēku, Latvijas Nacionālo vēstures muzeju un Brīvdabas muzeju.

 LATVIJAS NACIONĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ

Pirmais apskates objekts – Latvijas nacionālā bibliotēka (LNB), tautā saukta par Gaismas pili. Latvijas nacionālā bibliotēka uzcelta 2014.gadā pēc latviešu izcelsmes arhitekta Gunāra Birkerta (ASV) projekta. Latvijas nacionālajā bibliotēkā tikām sadalīti divās grupās un gidu pavadībā devāmies ekskursijā pa bibliotēku.

Ekskursijas laikā uzzinājām, ka Latvijas nacionālā bibliotēkā strādā 200 darbinieku, ka vairāk nekā 4 miljoni vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares, ka bibliotēkas lasītājiem pieejami speciālie krājumi – retās grāmatas, rokraksti, Letonikas un Baltijas centra kolekcijas, māksla un mūzika, skaņu ieraksti, attēli, izdevumi, sīkie iespieddarbi, kartes. Visu uzmanību saistīja viens no ēkas centrālajiem elementiem – Tautas grāmatu plaukts. Tā ir stikla konstrukcija piecu stāvu augstumā, kur glabājas bibliotēkai dāvinātās grāmatas ar tajā ierakstītajiem dāvinātāju vēstījumiem vai personīgajiem stāstiem, kas veido mūsu kultūru un vēsturi. Visiem skolēniem tika dota iespēja apmeklēt “skolēnu žūrijas” telpu, klātienē apskatīt “Dainu skapi”, vismazāko, vislielāko, vissmagāko grāmatu un vecās, retās grāmatas un visgarāko karogu Rīgā, kurš izvietots bibliotēkas kāpnēs.

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā skolēni bija sajūsmā par plašajām telpām. Daudzi no bērniem atzina, ka šajā bibliotēkā ir pirmo reizi. Bērni ar interesi pētīja grāmatu pirmsākumu vēsturi. Pētīja no kādiem materiāliem tika veidotas pirmās grāmatas un mūsdienu grāmatas, kā arī mēģināja grāmatas sasmaržot. Bērnus ļoti aizkustināja digitālā pasaku grāmata ar skaņām, kuras nosaukums bija “Iejūties pasakā”. Izzinājām arī seno rakstību grāmatās. Apmeklējām arī iespiešanas darbnīcu, kur bērni aktīvi un radoši varēja darboties. Uzzinājām arī kā tika pirmās grāmatas iespiestas un kādā veidā.      / Skolotāja Ilze Biķerniece / 

Latvijas Nacionālajā bibliotēkā audzēkņiem bija iespēja darboties atbilstoši to vecumam, daloties trīs grupās. Pirmā grupa (1. – 4. klase) iepazinās ar bibliotēkas pastāvīgo izstādi “Grāmata Latvijā”, kā arī veica radošo aktivitāti “Ja es būtu grāmata”, kurā dalībniekiem bija iespēja pašiem veidot versiju kādas grāmatas stāsta turpinājumam.

LNB pastāvīgā ekspozīcija  "Grāmata Latvijā" sniedza ieskatu Latvijas grāmatniecības vēsturē pasaules kultūrvēstures kontekstā. Apmeklētājus ekspozīcijā sagaidīja  dažādām vecumu grupām piemēroti interaktīvi uzdevumi, vizuāli pārsteigumi un unikāli priekšmeti ar aizraujošiem stāstiem. Ceļojums ekspozīcijā "Grāmata Latvijā" ar āķīgu un aizraujošu uzdevumu grāmatiņu. Ar uzdevumu grāmatiņas palīdzību skolēni iepazina  ekspozīciju, spēja tajā orientēties, gan patstāvīgi, gan grupās rada atbildes uz dažādiem jautājumiem par grāmatu attīstības vēsturi, grāmatu formu un sastāvdaļām, kā arī pārdomāja grāmatu nozīmi savā dzīvē. Mācoties atlasīt informāciju, skolēni vingrinājās teksta analīzes, sadarbības un radošuma prasmēs.  Nodarbības vadītāja, ņemot talkā izdevniecības “Liels un mazs” izdoto Žozē Žorži Letrija grāmatu  “Ja es būtu grāmata”, rosināja skolēnus iepazīt grāmatu kā draugu un atklāt sev ekspozīciju “Grāmata Latvijā”. Virtakas klasē, piedāvāja praktisku darbošanos, kurā dalībniekiem bija iespēja pašiem veidot savu versiju kādam grāmatas stāsta turpinājumam. Nodarbību lieliski papildināja literatūras, mākslas, latviešu valodas un dizaina jomas zināšanas un prasmes.

Arī audzēkņi no 5. – 7. klasei apskatīja izstādi “Grāmata Latvijā”, kas stāsta par Latvijas grāmatniecības vēsturi pasaules kontekstā. Pēc izstādes apskates audzēkņi darbojās radošajā grafikas darbnīcā, kurā iepazina bostonpreses vēsturi un darbības principus. Audzēkņiem no 8. – 9. klasei bija iespēja iepazīt bibliotēku, spēlējot kanonu spēli, kas dalībniekus izveda cauri visiem bibliotēkas stāviem, mudinot meklēt atbildes uz spēles jautājumiem un ielūkoties dažādās bibliotēkas nodaļās.     / Skolotāja Līvija Levinska /

LATVIJAS NACIONĀLAJĀ VĒSTURES MUZEJĀ 

Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā skolēni izbaudīja tematiskajā izstādē “Latvijas gadsimts” ietverto vēstures notikumu stāstu par Latvijas Republikas simts gadiem. Izstāde pārsteidza ar daudzveidību, plašo informācijas klāstu, iespējām klausīties, redzēt, izbaudīt un iejusties pagājušā gadsimta dzīvē. Skolēniem izstāde sniedza ieskaitu apskatīt savām acīm to, par ko vēstures stundās daudz lasīts, runāts, redzēts un dzirdēts. Papildus tematiskās izstādes aplūkošanai, skolēni iepazinās ar informāciju no senajiem laikiem līdz jaunākajiem laikiem Latvijas teritorijā. 

Latvijas valsts pastāvēšanas simts gadi izstādē “Latvijas gadsimts” raksturoti kā nemitīgas mainības un reizē arī pēctecības stāsts – sarežģīts, daudzveidīgs, nereti pretrunīgs dažādu politisko nosacījumu apstākļos. Izstādes veidotāji tiekušies rast atbildi, kā mainījusies Latvijas idejas nozīme vairāk kā simts gadu garumā. Latvijas Republikas pasludināšana 1918. gadā jaunlatviešu radītā poētiskā Latvijas ideāla vietā deva Latvijas jēdzienam jaunu būtību, – tā kļuva par valsti, starptautiski atzītu nācijas suverenitātes faktu. Starpkaru gados Latvija tapa par jauncelsmes ideālu. Pēc Latvijas okupācijas totalitārie režīmi centās izdzēst agrāko priekšstatu par Latviju, pakļaujot to radikālai pārinterpretācijai. Latvija kļuva par aizliegtu ideālu un varēja pastāvēt katra personīgajā telpā. Trešās atmodas laikā Latvija atkal varēja atjaunot valstisko neatkarību. Izstādē rādīti ne tikai Latvijas valstiskuma uzplaukuma periodi, bet arī traģiskie, neskaidrības un krīzes posmi, jo tie ne mazāk būtiski raksturo Latvijas izjūtu, un ir atstājuši nospiedumus mūsdienu sabiedrībā.

Dizainu izstādei veidojis starptautiski godalgotais dizaina birojs H2E, kuru vada mākslinieki Inguna un Holgers Eleri. Izstādei ir sava mājas lapa www.latvijasgadsimts.lv. Par tās populārāko sadaļu ir kļuvis Gadsimta albums – virtuāla attēlu galerija, kurā joprojām ikviens aicināts pievienot savas personīgās, dzimtas vai darba fotogrāfijas par būtiskiem notikumiem, cilvēkiem un vietām, kopā veidojot Latvijas vēstures panorāmu, sākot no 1914. un beidzot ar 2018. gadu. Gadsimta albumā ievietotās fotogrāfijas aplūkojamas arī uz ekrāna izstādes pēdējā zālē.                                                   / Skolotāja Līvija Levinska / 


LATVIJAS   ETNOGRĀFISKAJĀ BRĪVDABAS MUZEJĀ

Brīvdabas muzejā audzēkņi iepazina seno Kurzemes un Vidzemes zemnieka sētu, senās ēkas un mūsu senču paražas. Kurzemes saimnieka ēkas siltajās telpās skolēni klausījās stāstu par to, kā vienā telpā agrāk sadzīvoja ne tikai vienas ģimenes locekļi, bet arī kalpu ģimene ar bērniem. Audzēkņi uzzināja katras saimniecības ēkas nozīmi, apskatīja senos darbarīkus. Ekskursijas laikā skolēni apmeklēja  vidēji turīgu Kurzemes zemnieka sētu. Viņi iepazinās ar senajiem latviešu rakstiem, ko lietoja ēku, darbarīku, mājas iedzīves priekšmetu un audumu rotāšanai, tiks atklāta rakstu saistība ar seno latviešu ticību. Skolēni arī guva priekšstatu par mājas dzīvi šajās saimniecībās. Kurzemes zemnieka sētā varēja iepazīties ar meitu un dēlu mantojumu, uzzināt gan to, kā meitas darināja pūru, kur to glabāja, gan arī to, kāds bija pārtikušas saimniekmeitas pūrs Rucavā un Nīcā 1905. g. Skolēni apskatīs māju, laidaru, klēti, pirti. Skolotāja Līvija Levinska /

Ienākot brīvdabas muzejā, skolēni iepazinās ar 17. - 20. gs. vēsturiskajām cetlnēm no visiem Latvijas novadiem. Muzejā izveidotas latviešu zemnieku, amatnieku un zvejnieku sētas. Tāpat ir apskatāmi sadzīves un darba priekšmeti, interjera iekārtojums, kas raksturīgs attiecīgajam laika posmam, novadam un mājas saimnieku nodarbošanai.Skolēni iepazinās ar 18., 19. gs. izmantotajiem galvenajiem zemnieka darba rīkiem (spīļarkls, koka ecēšas, vienlemeša dzelzs arkls, dzelzs tapu un ķepu ecēšas), siena un labības pļaušanas rīkiem (garkāta izkapts, vienroce), kulšanas rīkiem (sprigulis, vētījamie sieti), kuļmašīnu un lokomobili. Viņi uzzināja par svētkiem, kas saistīti ar ražas novākšanu, to, kādus lopus audzējuši latviešu zemnieki. Skolēni Kurzemes zemnieka sētā apskatīja laidaru, Vidzemes zemnieka sētā – kūti un riju, pie Zemgales rijas aplūkos tur novietoto lokomobili un kuļmašīnu. Skolēniem vislabāk patika pabūt koka baznīcā, kur bija ļoti skaisti griestu gleznojumi - attēlots 21 eņģelis. Pabijām arī saimnieku mājās, kur uzzinājām, kā saimnieki sadzīvoja ar kalpiem vienā lielā istabā. Kā atklājās, tādā istabā dzīvoja pat 15 cilvēku, kur katram bija savi pienākumi, arī pašiem mazākajiem. Interesanti šķita vērot atšķirīgās ēkas novadu ietvaros. Aplūkojām melno pirtiņu, redzējām dažādas saimniecības ēkas - klēti, riju un kūti. Ieraudzītais un uzzinātais pārsteidza ar to, cik darbīgi un zinoši bijuši cilvēki arī 17., 18.gs. Ekskursijas noslēgumā skolēni labprāt izmantoja brīvdabas muzeja plašo teritoriju, kur izstaigāties.   / Skolotāja Laimdota Vilciņa /

 

 

 

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .