INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI 2018./19.m.g.

                                                 “Katram cilvēkam zvaigznes ir citādas. Atrodiet savu, un jūs redzēsiet, kā viss pārvēršas.”

                                        (Antuāns de Sent–Ekziperī «Mazais princis») 

Nr.

p.k.

PULCIŅA

NOSAUKUMS


 SKOLOTĀJS

1.

Tautiskās dejas2.

Vokālais ansamblis


I.Graubiņa Zviedre

3.

Teātris


L. Vilciņa

4.


Vides izglītības pulciņš

I.Biķerniece

 5.  Rokdarbu pulciņš  I.Biķerniece  

6.

Sports


K. Mutore

7.

Pirmās palīdzības pulciņš


K. Mutore

8.

koriģējošā  vingrošana


K.Mutore


Tautisko deju pulciņš - Lazdonas pamatskolā pastāv jau daudzus gadus. Pulciņa vadītāja Daiga Madarniece  visus savus dejotājus uz mēģinājumiem gaida ar smaidu sejā, pat tad, ja kāda diena nav bijusi tik viegla. Mēģinājumi tiek aizvadīti patīkamā, mīļā atmosfērā, kas vieglāk palīdz apgūt vieglus un ne tik vieglus deju soļus. Tomēr svarīga ir arī disciplīna. Ja katrs mēģinājums tiktu aizvadīts runājot, smejoties un nekoncentrējoties dejām, tad iespējams, ka deju kolektīvam nebūtu tik daudz panākumu, apkārtējo cilvēku mīlestības, kā arī neskaitāmo godalgu. Liels paldies vecākiem par atbalstu, kā arī vadītājai Daigai par mūžīgo pacietību un optimismu, kurš pavada bērnus dejas solī!

Sporta pulciņā  skolēni mācās iegūt pareizu stāju, nostiprināt muskulatūru, uzlabot ķermeņa vispārējo fizisko sagatavotību, kas vajadzīga ne tikai sportā, bet arī ikdienas dzīvē, kā arī spēlēt dažādas spēles, rotaļas un iegūt jaunus draugus.


Vokālās mūzikas ansamblī  dzied skolēni, kuras vēlas iegūt uzstāšanās prasmes, izkopt un pilnveidot dziedāšanas prasmes, gūt kultūras pieredzi, apgūt repertuāru koncertiem skolas un ārpusskolas pasākumiem. Ansambļa skaistais dziedājums priecē klausītāju sirdis skolas tradicionālajos pasākumos, labdarības pasākumos un Madonas novada vokālās mūzikas konkursā „Balsis’!

Teātra pulciņa   dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja apgūt aktiermeistarības pamatus. Tiek sniegtas zināšanas par teātra mākslu un dota  iespēja veidot sevi par zinošu teātra skatītāju. Mācību gada laikā tiek iestudētas vairākas izrādes. Pulciņš priecē skatītājus skolas pasākumos un piedalās ikgadējos Madonas novada teātra svētkos, kā arī labdarības koncertos.


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .