INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI 2021./22.m.g.

                                                 “Katram cilvēkam zvaigznes ir citādas. Atrodiet savu, un jūs redzēsiet, kā viss pārvēršas.”

                                        (Antuāns de Sent–Ekziperī «Mazais princis») 

PULCIŅA  NOSAUKUMS

LAIKS

 SKOLOTĀJS

Vokālais ansamblisTeātrisIT žurka


Sports


K. Mutore

Pirmās palīdzības pulciņš


K. Mutore

 Jaunais amatnieks (kokapstrāde)
 A.Titovičs

Sporta pulciņā  skolēni mācās iegūt pareizu stāju, nostiprināt muskulatūru, uzlabot ķermeņa vispārējo fizisko sagatavotību, kas vajadzīga ne tikai sportā, bet arī ikdienas dzīvē, kā arī spēlēt dažādas spēles, rotaļas un iegūt jaunus draugus.

Vokālās mūzikas ansamblī  dzied skolēni, kuras vēlas iegūt uzstāšanās prasmes, izkopt un pilnveidot dziedāšanas prasmes, gūt kultūras pieredzi, apgūt repertuāru koncertiem skolas un ārpusskolas pasākumiem. Ansambļa skaistais dziedājums priecē klausītāju sirdis skolas tradicionālajos pasākumos, labdarības pasākumos un Madonas novada vokālās mūzikas konkursā „Balsis’!

Teātra pulciņa   dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja apgūt aktiermeistarības pamatus. Tiek sniegtas zināšanas par teātra mākslu un dota  iespēja veidot sevi par zinošu teātra skatītāju. Mācību gada laikā tiek iestudētas vairākas izrādes. Pulciņš priecē skatītājus skolas pasākumos un piedalās ikgadējos Madonas novada teātra svētkos, kā arī labdarības koncertos.