Mums balto skolu bērzu kalnā par savējo ir laime saukt.   / A. Ķirškalne /

LAZDONAS PAMATSKOLA ĪSTENO:

pamatizglītības programmu - 21011111
pirmsskolas izglītības programmu  - 01011111
speciālās izglītības programmu - 21015811
speciālās izglītības programmu - 21015611
EKO skolu vides izglītības  programmu

2007.gadā Lazdonas pamatskola iesaistījās starptautiskajā EKO skolu programmā, paralēli mācību darbam īstenojot vides izglītības programmu.

2008.gadā  skolai tika piešķirts Zaļais diploms un Latvijas EKO skolas nosaukums.

Kopš 2009. gada, par labiem sasniegumiem vides izglītības īstenošanā, skolai katru gadu tiek piešķirts

ZAĻAIS KAROGS UN STARPTAUTISKAS EKOSKOLAS NOSAUKUMS


Kopš 2016.gada darbojamies VESELĪBU VEICINOŠO SKOLU TĪKLĀ


LAZDONAS  PAMATSKOLAS  DARBĪBAS  MĒRĶI:

1.      Skolēniem drošas, veselīgas un attīstošas izglītības vides izveidošana sadarbībā ar pašvaldību.

2.     Kvalitatīva un mūsdienīga izglītības procesa nodrošināšana.

3.      Mērķtiecīgu  un pilsoniski atbildīgu  bērnu un jauniešu audzināšana.

4.      Atbalsta sniegšana ikviena skolēna personības izaugsmei atbilstoši viņa spējām un iespējām

     

Mēs iedrošinām un atbalstām mūsu bērnus pilnveidot zināšanas, prasmes un rakstura iezīmes.

Mēs sagaidām, ka mūsu skolēni ciena un rūpējas par līdzcilvēkiem.

Mēs iedvesmojam skolēnus veidot šo pasauli labāku.   

Vienmēr laipni gaidīti Lazdonas pamatskolā!
Veiksme Jūsu bērna nākotnē –ir Jūsu ieguldījums viņu attīstībā šodien!!!

Adrese: "Jurģkalni", Lazdonas pagasts, Madonas novads, LV-4824        

Kontakttālrunis                                       direktore  Inese Juhnoviča - 29892044                  

Fakss: 64826555

E-pasts:  lazdonasskola@madona.lv
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .