SKOLOTĀJU KONSULTĀCIJU GRAFIKS 2019./20.m.g.

SKOLOTĀJS

MĀCĪBU PRIEKŠMETS

KLASE

LAIKS

K. Mutore

Sociālās zinības sports

1.-9.kl.

Trešdiena  15:10 – 16:00

L. Vilciņa

Latv.val., mat.u.c.

1., 2.kl.

Trešdiena 8:20-8:50

Trešdiena  16.20-16.50

l.Elksnīte

Ģeogrāfija, dabaszinības

5.-9.kl.

trešdiena, ceturtdiena

   14:05 -14:50

I.Biķerniece

Latv.v, mat. u.c.

3.kl.,4.kl.

Trešdiena  8:15 -  8:50

Informātika

5.-7. kl.

Otrdiena  8:10 – 8:40

S.Bonda

matemātika

5.–9. kl.

M. Beģis -Begge

Latv.v, liter.

5.–9.kl

Otrdiena 14:10 – 14:50

I.Graubiņa-Zviedre

Mūzika

1.-5. kl.

Trešdiena  8:05 -8:50

A.Kupčs

mājtur./tehn.

5.-9. kl.

Pirmdiena 14:05 – 14:55

V.Labāne

Krievu val.

6.-9. kl.

Pimdiena 14:10 – 14:50

I.Stepāne

Mūzika

5.-9. kl.

Otrdiena  7:50 – 8:10

I.Lazdupe

Latvijas vēsture,

pasaules vēsture

6.-9. kl.

Trešdiena  14:10 – 14:55

I.Juhnoviča

Angļu val.

5.,6. 9.kl.

Otrdiena 14:15 – 14:55

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .