SKOLOTĀJU KONSULTĀCIJU GRAFIKS 2017./18.m.g.

SKOLOTĀJS

MĀCĪBU PRIEKŠMETS

KLASE

LAIKS

S. Sprukule

Latviešu valoda

literatūra

5., 6.kl.

Otrdiena  14:10 – 15:00

K. Mutore

Sociālās zinības sports

1.-9.kl.

Trešdiena  14:10 – 15:10

L. Vilciņa

Latv.val., mat.u.c.

4., 3.kl.

Trešdiena 8:20-8:50

Trešdiena  16.20-16.50

Ē. Pūce

Ģeogrāfija, dabaszinības

5.-9.kl.

Katra  mēneša otrā trešdiena    14:05 -14:40

I.Biķerniece

Latv.v, mat. u.c.

1.kl.,2.kl.

Trešdiena  8:15 -  8:50

Informātika

5.-7. kl.

Otrdiena  8:10 – 8:40

A.Apīne

Matem., ķīmija, bioloģija

8.-9. kl.

Otrdiena 14:10 – 14:50

Matemātika

5.–7. kl.

Otrdiena 8:10 – 8:50

M. Beģis -Begge

Latv.v, liter.

7.–9.

Otrdiena 14:10 – 14:50

I.Graubiņa-Zviedre

Mūzika

1.-5. kl.

Trešdiena  14:05 -14:30

A.Jansons

Fizika,

mājtur./tehn.

8.-9. kl.

5.-9. kl.

Pirmdiena 14:05 – 14:35

V.Labāne

Krievu val.

6.-9. kl.

Pimdiena 14:10 – 14:30

I.Stepāne

Mūzika

5.-9. kl.

Otrdiena  7:50 – 8:10

I.Lazdupe

Latvijas vēsture,

pasaules vēsture

6.-9.. kl.

Otrdiena  14:10 – 14:35

I.Juhnoviča

Angļu val.

1.- 9.kl.

Otrdiena 14:15 – 14:55

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .