LAZDONAS PAMATSKOLAS NOLIKUMS                                                    
 nolikums
 LAZDONAS PAMATSKOLAS PAŠVĒRTĒJUMS 2020 (aktualizēts)
 pasnovertejums
 LAZDONAS PAMATSKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI
noteikumi
 DROŠĪBAS NOTEIKUMI SKOLĒNIEM
 drosibas__noteikumi
 LAZDONAS PAMATSKOLAS GADA SKOLĒNA KONKURSS
 GADA_SKOLENS
 IZGLĪTOJAMO PERSONU DATU APSTRĀDES UN AIZSARDZĪBAS KĀRTĪBA  DATI
 SĪKDATNES POLITIKA LAZDONAS PAMATSKOLĀ  LASĪT ŠEIT
 DATU PRIVĀTUMA POLITIKA LASĪT ŠEIT
 KĀRTĪBA PIESARDZĪBAS PASĀKUMU ĪSTENOŠANAI Covid-19  INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI 

KARTIBA