SKOLAS PADOMES VECĀKU PĀRSTĀVJI 2016./17.m.g.

1.klase - Viktors Mutors 

2.klase - Raita Sondore 

3.klase - Rita Kulibalī

4.klase - Mārtiņš Rieksts

5.klase - Kristīne Upīte

6.klase - Lienīte Barkāne 

7.klase - Olita Suhanova

8.klase - Inese Jekociņa

9.klase - Inga Liekumniece Grandāne

pirmsskolas grupu pārstāvis - Marika Miezāne

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji - Ieva Ērika Ķeirāne (8.kl.), Toms Jansons (7.kl.)

SKOLAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA - Inese Jekociņa
SKOLAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECE - Inga Liekumniece Grandāne


 LAZDONAS PAMATSKOLAS SKOLAS PADOMES REGLAMENTS
 SP
 SKOLAS PADOMES PIENĀKUMI 2016./17.m.g. Pielikums 1
 SKOLAS PADOMES DARBA PLĀNS 2016./17.m.g.
 Pielikums 2
SADARBĪBAS PLĀNS AR VECĀKIEM  2016./17.m.g. Pielikums 3


 APTAUJA VECĀKIEM 

 https://edurio.com/school/surveys?more   

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .