SKOLAS PADOMES VECĀKU PĀRSTĀVJI 2017./18.m.g.

1.klase - Inese Kerēvica

2.klase - Raita Sondore 

3.klase - Oļesja Juhnoviča

4.klase - Līga Jaškova

5.klase - Mārtiņš Rieksts

6.klase - Kristīne Upīte

7.klase - Lienīte Barkāne

8.klase - Dzintra Vasile

9.klase - Inese Jekociņa

pirmsskolas grupu pārstāvis - Marika Miezāne

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji - Ieva Ērika Ķeirāne (9.kl.), Anna Laura Dunde (9.k.), Ilona Kalupniece (9.kl.)

SKOLAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA - LĪGA JAŠKOVA
SKOLAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECE - RAITA SONDORE


 LAZDONAS PAMATSKOLAS SKOLAS PADOMES REGLAMENTS
 SP
 SKOLAS PADOMES PIENĀKUMI 2017./18.m.g. Pielikums 1
 SKOLAS PADOMES DARBA PLĀNS 2017./18.m.g.
 Pielikums 2
SADARBĪBAS PLĀNS AR VECĀKIEM  2017./18.m.g. Pielikums 3Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .