SKOLAS PADOMES VECĀKU PĀRSTĀVJI 2018./19.m.g.

1.klase - 

2.klase - 

3.klase -

4.klase - Oļesja Juhnoviča

5.klase - 

6.klase - Linda Rieksta

7.klase - Natālija Vosele

8.klase - Lienīte Barkāne

9.klase - Dzintra Vasile

pirmsskolas grupu pārstāvis - Marika Miezāne

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji - L.Barkāne (8.kl.), M.Čerpinska (8.KL.), D.Logina (9.kl.)

SKOLAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA -
SKOLAS PADOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECE -


 LAZDONAS PAMATSKOLAS SKOLAS PADOMES REGLAMENTS
 SP
 SKOLAS PADOMES PIENĀKUMI  Pielikums 1
 SKOLAS PADOMES DARBA PLĀNS 
 Pielikums 2
SADARBĪBAS PLĀNS AR VECĀKIEM   Pielikums 3Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .