LAIMĪGU JAUNO 2017.GADU!

Ir klāt tas brīdis, kad savos kalendāros varam ielikt ķeksīti– 2016. gads padarīts. Padarīt ir labāk, nekā vienkārši aizvadīt vai nodzīvot. Padarīts ir pabeigts,
pa plauktiem salikts un gatavs nākamajam sākumam. Jaunu gadu var sākt, veicot veiksmes rituālus, plānojot darāmos darbus vai sastādot piepildāmo sapņu sarakstu. Var arī citādi – nejautāt, kāds man būs nākamais gads, bet domāt – kāds es būšu nākamgad? Gads nemēdz būt laimīgs vai nelaimīgs –
tas ir tikai ieraksts kalendārā, lai būtu kaut kāda atskaites sistēma mūsu priekiem un bēdām. Mūsu gads būs tieši tāds, kādi būsim mēs, un to nenosaka ne ugunīgi zirgi, ne baltas kazas vai citi zvaigžņu zvēri – tās ir mūsu izvēles,mūsu attieksme un darbi.
Mēs mēdzam teikt – nebaidies sapņot, bet pareizi ir –nebaidies īstenot savus sapņus. Nekas nav skumjāks par sapni, kuram neviens nedod iespēju piepildīties. Nav vienas pareizās patiesības, nav viena pareizā veida kā dzīvot un viena laimes standarta, kas derētu itin visiem. Mēs esam atšķirīgi un dažādas ir mūsu izpratnes par pasauli un mūsu vietu tajā. Harmoniskas pasaules formulā ir viena pamata sastāvdaļa – cieņa. Mēs nevaram pilnīgi visi viens otram patikt, mums ir tiesības uz savu gaumi un ir tikai dabiski, ja mums nepatīk, aizkaitina vai pat sadusmo citu izskats,rīcība vai uzskati, bet, ja mēs cienīsim ikviena tiesības būt tādam, kāds viņš ir, mēs varam cerēt, ka cienīs arī mūsējās.
Laimīgu un cieņpilnu mums visiem 2017. gadu!

Patiesā cieņā, direktora p.i. I. Juhnoviča

+++++++++++++++++++++++++

SIRDS SILTUMA MĒNESIS

Ziemassvētki... pārdomu, piparkūku smaržas, brīnumu un dāvanu gaidīšanas laiks. Tas ir laiks, kad aiz-slaucīt prom nesaskaņas, drūmas domas un šaubas par rītdienu no mūsu sirdīm. Iedegsim sirdī prieku! Vēlēsim labu no sirds un mācīsi-mies priecāties par to labo, kas notiek mūsu un citu dzīvēs! Apkārt dzird runājam, ka Ziemassvētki ir došanas un piedošanas laiks. Bet rodas jautājums – vai tad tikai pirms Ziemassvētkiem? Un visu pārējo gadu? Atcerēsimies, ka nevajag nemaz svētkus, lai pateiktu sev mīļam cilvēkam labus vārdus.

Bez saules, kas liek plaukt lapām un ziediem, ir arī cita, kas liek smaidīt ikviena cilvēka vaigam, un šis smaids met savu gaismu arī uz citām sejām. Šī saule ir prieks, sirsnība, laipnība, ko cilvēks nes savā sirdī, un tai ļautu dzīvē nav mazāka nozīme kā debesu saulei. Varbūt kāds teiks, ka mazās prieka drusciņas, kuras mēs ar savu iejūtību sagādājam citiem, ir nieks. Bet pasaulē katra maza prieka dzirkstelīte, katrs atsevišķs stariņš tumsā mirdz, un no šiem stariņiem un dzirkstelītēm izaug liela saule, kas gaismo un silda arī dzīves visdrēgnākajā laikā.

Novēlu skolēniem, ģimenēm un darbiniekiem:
Lai Ziemassvētku burvība valda katrā no mums,
lai sirds siltums sasilda ikvienu, ko tā satiek savā ceļā,
lai acis saskata tikai gaišumu, kas paveras, dāvājot tikai labu!
Lai izgaist šaubas, aizbildināšanās un problēmas,
lai mūsu domas attīrās no pašgudrības, lepnības un aizspriedumiem.
Lai piepildītos mūsu dziļākās un kvēlākās vēlēšanās, ienesot siltumu, drošību un mieru.
Lai mums visiem iespaidīgām idejām un radošiem darbiem bagātīgs Jaunais 2017.gads! Lai mūsu sapņi un ieceres piepildās!

Patiesā cieņā, direktora p.i. I. Juhnoviča

++++++++++++++++++++++++++

RUDENS AKCENTI

Rudens ir pieteicis savu klātbūtni. Gaisā staigā vēsa sūnu un rudmiešu smarža, kas neredzama nāk no tuvējiem mežiem un sajaukdamās ar rudenīgo dvašu, dara dvēseli rāmu un pateicīgu. Pamodies arī rudens dzestrais vējš, kas izvanda pēdējās vasaras smaržas. Raugoties ziemeļrietenī, klusējot un ieelpojot tā dzestrumu, liekas, ka cauri dvēselei aizvijas atvasaras zeltainās stīgas.

Šajās rudenīgajās nokrāsās ir aizritējis jaunā mācību gada pirmais mēnesis. Kāds tas bija? Tāds, kādam tam skolā jābūt. Ar melodisko skolas zvanu, stundām, pirmajām atzīmēm, starpbrīžu skaļumu un zinātkāri stundās, izglītojošiem pārgājieniem, sporta dienām, skolēnu pašpārvaldes ievēlēšanu, pirmajiem priekiem un sarūgtinājumiem... Piesātināts un aizraujošs. Iešūpošanās laiks mācībām ir aizskrējis vēja spārniem, jo pavisam nedaudz ir atlicis līdz rudens brīvdienām.

Jaunais mācību gads Lazdonas pamatskolā mūs sagaida ar jauniem izaicinājumiem, drosmīgiem sapņiem un ticību šo sapņu piepildījumam. Lai mums visiem ir prieks, darot katram savu darbu! Lai padarītais darbs sniedz gandarījumu! Lai blakus ir domubiedri un draugi, kas atbalsta un jūt, kad mums katram šis atbalsts un padoms visvairāk ir nepieciešams!  Būsim radoši, nebaidīsimies arī kļūdīties, ar iedvesmu un aizrautību īstenosim savas idejas!                                                                                                                                                                                 Direktora p.i. I. Juhnoviča

++++++++++++++++++++++++++

KLĀT JAUNAIS 2016./17.m.g.

Kad kļavas lapas plaukstās sāk zīmēt sārtus un dzeltenus rakstus, klāt ir rudens. Septembra rītos katrs zāles pudurītis un krūmiņš zirneklīšu tīmeklī auklē rasas pērlītes. Tās noskatās, kā garām aiziet cilvēki. Katrs ar savām domām, priekiem un bēdām. Vasara savu darbu ir beigusi, klāt septembris ar gladiolām, kuras garākas par pirmklasniekiem, un jautrām, spurainām asterēm kā bērnudārza bērni. Sākas jauns mācību gads. Kāds tas būs, lielā mērā atkarīgs no mums katra. Ir svarīgi, lai mūs vada kāds mērķis, kaut arī pirmajā mirklī mēs to nesaskatām, īsti neapzināmies. Mēs esam tik dažādi – gan atvērti, gan sevī noslēgušies, gan augstprātīgi un cienīgi. Taču sirds dziļumos visi pazīstam biklumu, skumjas un šaubas. Kad nepieciešams drauga plecs un kāds saules stariņš sirdī. Vēsos septembra rītos sastapto cilvēku smaids un laba rīta vēlējums īgnumu aizpūš kā vējš. Tas ir maz un reizē tik daudz, tas ir vienkārši un reizē tik nepieciešami. Smaids ir kā saules stars, kurš saista ar neredzamiem pavedieniem mūs visus. Tad pelēka diena var kļūt par varavīksni labiem darbiem, jo vislielākā vērtība ir tam, ko mēs darām no sirds, pat tad, ja citi to neievēro. Lai mums pietiek pacietības, iecietības, vēlmes un veiksmes labiem darbiem jaunajā mācību gadā!                                                                                                                    Direktora p.i.  I. Juhnoviča

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LAIMĪGU JAUNO 2016.GADU!

Ir klāt tas brīdis, kad savos kalendāros varam ielikt ķeksīti – 2015. gads padarīts. Padarīt ir labāk, nekā vienkārši aizvadīt vai nodzīvot. Padarīts ir pabeigts, pa plauktiem salikts un  gatavs nākamajam sākumam.

Jaunu gadu var sākt, veicot veiksmes rituālus, plānojot darāmos darbus vai sastādot piepildāmo sapņu sarakstu. Var arī citādi – nejautāt, kāds man būs nākamais gads, bet domāt – kāds es būšu nākamgad?

Gads nemēdz būt laimīgs vai nelaimīgs – tas ir tikai ieraksts kalendārā, lai būtu kaut kāda atskaites sistēma mūsu priekiem un bēdām. Mūsu gads būs tieši tāds, kādi būsim mēs, bet to nenosaka ne ugunīgi zirgi, ne baltas kazas vai citi zvaigžņu zvēri – tās ir mūsu izvēles, mūsu attieksme un darbi.

Mēs mēdzam teikt – nebaidies sapņot, bet pareizi ir – nebaidies īstenot savus sapņus. Nekas nav skumjāks par sapni, kuram neviens nedod iespēju piepildīties.

Nav vienas pareizās patiesības, nav viena pareizā veida kā dzīvot un viena laimes standarta, kas derētu itin visiem. Mēs esam atšķirīgi un dažādas ir mūsu izpratnes par pasauli un mūsu vietu tajā. Harmoniskas pasaules formulā ir viena pamata sastāvdaļa – cieņa. Mēs nevaram pilnīgi visi viens otram patikt, mums ir tiesības uz savu gaumi un ir tikai dabiski, ja mums nepatīk, aizkaitina vai pat sadusmo citu izskats, rīcība vai uzskati, bet, ja mēs cienīsim ikviena tiesības būt tādam, kāds viņš ir, mēs varam cerēt, ka cienīs arī mūsējās. Laimīgu un cieņpilnu mums visiem 2016. gadu!

    Lazdonas pamatskolas direktore I. Juhnoviča

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

GAIŠAS DOMAS KĀ ROTU EGLĪTES ZARIEM APVĪT...

Tuvojas svētvakars, kad ikvienā mājā tiks rotātas eglītes un iedegtas svecītes. Pie balti klāta svētku galda būsim kopā ar savām ģimenēm. Šis klusais pārdomu laiks ikviena atmiņās atsauc kādu notikumu vai mirkli. Dažam tas ir stāsts par vecāsmātes ceptajiem pīrāgiem, cits atceras, kā ar tēti gājis mežā pēc eglītes, vēl citam atmiņas saistās ar dziļu, baltu sniegu vai nācienu no baznīcas pa mēnesnīcas apspīdētu ceļu spalgā nakts salā. Atmiņas liek atskatīties uz pagājušo un raudzīties nākotnē. Un kaut dažbrīd svētki vairs nešķiet “kā bijis kādreiz”, tomēr mūsu pašu spēkos ir radīt tādu svētku noskaņojumu, kas katra sirdij vistuvākais un pieņemamākais.

Svētki ienāk katrā ģimene, un tie nešķiro bagātos vai trūcīgos. Svētku nozīmība vai lielums nav izmērāms dāvanu vērtībā un spožumā, bet gan mīlestībā un patiesumā. Un, atgriežoties atmiņās, visspilgtākās un paliekošākās ir atmiņas, kas saistītas ar it kā nenozīmīgiem, bet tādiem notikumiem, kur materiālajam pāri stāvējis garīgums un mīlestība.

Paies Ziemassvētki, atnāks Jaunais gads. Atnāks ar jaunām rūpēm un darbiem. Bet mīlestība un labestība, ko sniegsim un saņemsim šai svētku laikā, paliks ilgā atmiņā. Novēlu visiem Lazdonas pagasta iedzīvotājiem, skolas un bērnudārza darbiniekiemrast tik daudz mīlestības un laipnības, lai pietiktu katrai nākamā gada dienai – lai katrs veidotu savu Ziemassvētku stāstu, ko mums un mūsu mīļajiem atcerēties visa gada un daudzu gadu garumā. Būsim stipri un laimīgi!

Vēlos pateikt paldies visam Lazdonas pamatskolas kolektīvam - skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem un vecākiem par sadarbību, uzticību un atbalstu. Lai mums ir vairāk labo darbu un domu Jaunajā gadā. Lai mums veselība, darba prieks un labs noskaņojums visu 2016. gadu! Paldies Lazdonas pagasta pārvaldei par ieinteresētību skolas izaugsmē. Lai labās idejas ir realizējamas un finansējamas arī Jaunajā gadā! Paldies par sadarbību, jo sadarbojoties mēs iegūstam visi.

Ticēsim brīnumiem un nezaudēsim cerību par gaišāku un skaistāku rītdienu. Gaišus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2016. gadu !                                                                                                                                                            Lazdonas pamatskolas direktore I. Juhnoviča

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

LATVIJA ESAM MĒS

Kas ir Latvija? Tā ir ikdiena ar skrejošu laiku darbos un dabas brīnumaino pieskārienu. Tā ir putnu rīta dziesma, rases lāses Latvijas pļavās, mirdzoša saule, skaistā Latvijas daba, ar puķu pilno smaržu, dzīvnieku skaņām un vēja pieskārienu. Rudenīgiem vējiem appūsta, krāsainām lapām izraibināta, miglas vāliem caurvīta un retu saules staru apmīļota. Maza valstiņa plašo tautu vidū. Baltijas jūras apskalota, kurā kā asariņa rotājas vēl smiltīs paslēpies dzintara grauds. Gaiziņkalna modrās acs sargāta un uzlūkota. Tik daudz cietusi un mīlēta, nīsta un sargāta. Kāda Tu esi, mūsu  Latvija, šodien? Pretrunīga, bieži nesaprasta un pārprasta. Krīzes brikšņus izbridusi, lai tur, tālumā, saredzētu varavīksni septiņās krāsās. Tik daudz spēka Tev vajag, tik daudz  ticības, tik daudz mīlestības...

Pasaulē ir tūkstoš mazu zvaigznīšu, kas vēlas kaut reizi iemirdzēties, tomēr tumšajās debesīs to ir grūti izdarīt, tādēļ padarīsim mūsu mājas gaišākas ar mīlestību, sapratni, cieņu un sirds gudrību, lai Latvija mirdzētu laimē!

Es novēlu visai skolas saimei – kolēģiem, vecākiem un skolēniem – mācīties sadzirdēt un atbalstīt vienam otru, lai varētu kopā paveikt visu to labāko, par ko sirdij būtu prieks, ar ko varēsim lepoties. Cienīsim mūsu senčus un kopsim viņu atstāto mantojumu- Latviju, lai arī mūsu bērni varētu izbaudīt šīs valsts skaistumu un daiļumu.

Ar labām domām par savu zemi, tautu un valsti sveicu

Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienā!

Patiesā cieņā, direktore I. Juhnoviča

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rudens raibās lapas atkal iešūpojušas skolas laika šūpoles...

    Caur krāsainu ziedu un pīlādžogu sārtiem ir sācies septembris. Saule pamazām nokāpj no vasaras kalna, vējš iegriežas uz rudens pusi, daudzkrāsainie gladiolu šķēpi, dāliju un asteru ziedi, ābolu apaļie vaigi un vārpu smagums ievada jaunu skrējienu pretim rudens pilnbriedam.

    Mūsu baltā skolā šogad 1.septembrī atkal sagaidīja mūs visus, vēra durvis un priecājās par to, ka esat atnākuši un pieskandinājuši tās gaiteņus un telpas ar saviem dzidrajiem smiekliem, un savām sarunām par vasaras piedzīvojumiem.

    Jāatceras, ka veiksmīgs mācību process noris, ja tajā ir iesaistīti un jūtas atbildīgi visi izglītības iestādes darbinieki, skolotāji, skolēni un, protams, ieinteresēti un gatavi sadarbībai izglītojamo vecāki. Vecāki ir atbildīgi par to, lai bērns regulāri apmeklētu skolu, savukārt pedagogi ir atbildīgi par kvalitatīvas izglītības sniegšanu.

     Mūsu skola sniedz plašas iespējas: pulciņi, projekti, ārpusstundu pasākumi, konkursi, olimpiādes, sporta aktivitātes u.c. Katram skolēnam tiek dota iespēja sevi pilnveidot, apliecināt, ir nepieciešama tikai vēlme. Atcerēsimies, jo vairāk dari, jo vairāk vari paspēt. Bērns ir katra vecāka lepnums un vislielākais dārgums, tāpēc, cienījamie vecāki, veltīsim bērniem vairāk uzmanības, laika, mīlestības, sekosim viņu mācībām, uzvedībai, būsim vienoti prasībās un atcerēsimies, ka pēc cilvēka uzvedības spriež par skolu, spriež par ģimeni.

      Jaunajā mācību gadā visiem novēlu būt atvērtiem radošai enerģijai, dievišķai mīlestībai,  lai mūs visus vada iekšējā sirds gudrība!

      Mūsu dzīve – tā ir šodiena! Mums pieder laiks, un svarīgi ir tas, kāda ir šī laika un šī brīža kvalitāte! Atvēlēsim sev laiku un telpu izaugsmei 

Paldies par sapratni, atbalstu un cerot uz turpmāko sadarbību,

skolas direktore I. Juhnoviča

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ES PIEDERU VASARAI...

Es piederu vasarai… smaržīgai zālei un nebēdnim vējam, kas iepūš man sejā tik mīlīgu dvesmu.

Es piederu ziediem un nopļautai zālei, kas pāri par visu ceļ sapņainus tiltus- tik spilgtus, tik siltus.

Es piederu vasarai…

Ķirsim pie koka, kas saldu jo saldu skūpstu man sniedz.

Es piederu, vasara, tikai tev,  ar savu tik atvērto dvēseles garu.

Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, kad ziedu sveces ver kastaņi, smaržo ceriņi un dzeguze kūko katram savu laimi. Skolā maijs ir ražas mēnesis, kad skolēni un skolotāji plūc sava darba augļus. Ātri aizzibējis vēl viens mācību gads, bagāts ar apgūtām zinībām, visdažādākajiem notikumiem, atziņām un sākas  ilgi gaidītais vasaras brīvlaiks. Lazdonas pamatskolā jau par tradīciju ir kļuvusi atzinību izteikšana skolēniem, skolotājiem, vecākiem mācību gadu noslēdzot. Izvērtējot šo mācību gadu, ar gandarījumu varu teikt, ka tas ir bijis gana bagāts ar pasākumiem, pieredzes braucieniem, sasniegumiem, labiem darbiem  un vienkāršu kopā sanākšanu. Katrs pasākums, katra tikšanās reize ir bagātinājusi ikvienu.

Prieks par skolēniem, kuri ir pabeiguši mācību gadu ar labām un teicamām atzīmēm. Lepnums par Madonas novada mācību priekšmetu olimpiādēs saņemtajām atzinībām un godalgotām vietām, kas  ir kuplinājušas skolas sasniegumu ozola zarus visa mācību gada garumā. Gandarījums par skolēniem, kas piedalījušies vairākās, dažādās olimpiādēs. Prieks par tiem, kas ar labiem sasniegumiem apliecinājuši sevi ārpussskolas konkursos, sporta sacensībās, projektos un citās aktivitātēs. Skolēni, mēs lepojamies ar Jūsu sasniegumiem ceļā uz sevis pilnveidošanu!

Noslēdzot mācību gadu, vēlos teikt paldies pedagogiem, kas ikdienā dara grūtu un atbildīgu darbu. Jūs esat tie, kas iedvesmo un ved skolēnus uz mērķi. Izglītības kvalitāte un līdz ar to arī mūsu bērnu izaugsme ir cieši saistīta ar to, cik pozitīvi, aizrautīgi un jaunu ideju pilni esat Jūs.

Vecākiem ir bijusi iespēja iesaistīties skolas dzīvē vispirms jau esot saviem bērniem tuvu klāt: uzklausot, iedrošinot, dodot padomu, ieinteresējot. Sadarbība starp skolu un ģimeni ir ļoti svarīga bērna kā personības tapšanas procesā. Vai es uzticos skolotājiem, vai esmu ieinteresēts un apmeklēju klases un skolas vecāku sapulces, vai piedalos skolas organizētajos pasākumos? Skola dialogam ar vecākiem vienmēr ir atvērta. Bērnība nebeidzas septiņos gados, tā vienmēr ir mūsu kopīgā atbildība. Paldies vecākiem par atbalstu bērnu audzināšanas un izglītošanas procesā.

Lai izdodas piepildīt pasauli ar savas dvēseles krāsām! Mācīsimies priecāties un dāvāt prieku! Lai skolā gūtais palīdz ik uz soļa! Svarīgi, lai atskatoties uz pavadīto laiku skolā, lepni sevī varam teikt: to es iemācījos savā skolā, Lazdonā.

Lai saules siltie stari, lietus lāšu svaigums, varavīksnes krāšņums un ziedošās pļavas ar putnu dziesmām piepilda mūsu dvēseles šīs vasaras atvaļinājumos un skolēnu brīvlaikā, dodot spēku jaunam ceļa sākumam septembrī!                                                                       Jūsu direktore Inese Juhnoviča


**********************************************************************************************

PĒDĒJAM ZVANAM IZSKANOT

 

Liec savā šodienas mugursomā visu, ko vēlies.

Vienīgi neieliec gaušanos par nepiepildītiem sapņiem.

Liec savā šodienas mugursomā visu, ko vēlies.

Vienīgi neaizmirsti ielikt ticību tam, ka sapņi piepildīsies.

Bet patiesībā tā arī nemaz vairs nebūs mugursoma, tie būs putni,

Un tāpēc neviens īpaši nebrīnīsies, ka tavai ikdienai pieaugs spārni.   

(M.Laukmane )

 

Kad pie zilā padebeša mirdz siltais maija saules stars un tur, augšā, spilgti zaļo koku galotnēs vītero putni, kad ceriņziedu smarža ikvienu saldi reibina un ķiršu zari atplaukst koši baltā – Lazdonas pamatskolā noskan 9.klases pēdējais zvans. 15. maijā ar trauksmaina prieka pilnu sirdi, devītā klase dzird savu pēdējo zvanu. Zvanu, kas vairs nekad nesauks viņus uz stundu mūsu skolā.

Pa kastaņu ceļu iet jaunība, ziedus pirkstu galiņiem skarot. Viss ir tik balts, tik tīrs un skaists. Vai būs vēl kādreiz tā? Pēdējā zvana diena, kaut ļoti gaidīta, parasti tomēr ir nedaudz skumja. Negaidīti, ka vairs nav jāiet uz stundām, jāpilda mūžīgie mājasdarbi, pat somu uz skolu vairs var neņemt līdzi. Kā tad tā? Tikko viss vēl mutuļoja, bet nu var būt, ka savus klasesbiedrus un skolotājus visus kopā redzi gandrīz vai pēdējo reizi. Tieši tāpēc kļūst savādi ap sirdi. Vai tiešām viss jau galā un sāksies īstā, lielā dzīve? Un kā izsvērt, kura dzīve lielāka – tā, kas pirms, vai tā, kas pēc Pēdējā zvana. Bērnība, skolas gadi– tas viss iegūs īstās krāsas tikai pēc tam, kad gadi jau pagājuši un daudz ūdeņu aiztecējis. Bet pagaidām vēl viss priekšā – mazs atelpas un sentimenta mirklis, un jau pēc pāris dienām – eksāmeni. Lai veicas!

**************************************************************

IR TIKAI VIENS VĀRDS UZ PASAULES, KURAM IR MŪZĪBAS SKAŅA – MĀTE

 Maijā, kad visapkārt ziedu paklāji, jautri trallina putni un saule tik mīlīgi silda, svinam Mātes dienu. Tie ir svētki mammām – mūsu vismīļākajiem, labākajiem un jaukākajiem cilvēkiem. Katra sākums ir māmiņa. Viņa – sargātāja, auklētāja, lolotāja un visa laba mācītāja. Ir grūti izteikt vārdos to mīlestību, ko māmiņas iesēj bērna sirsniņā. Ir svarīgi sajust stipro plecu, palīdzīgu roku, mīļu glāstu, noraušot asariņu uz vaiga. Ir tik labi būt līdzās, lai pasaule ziedētu un plauktu kā puķe – tikai tāpēc, ka mammīte ir tepat, blakus.

Mātes diena – vieni no aizkustinošākajiem un sirsnīgākajiem svētkiem, jo katrs no mums vienmēr sirdī turēs šo īpašo cilvēku, kas jau no pašām pirmajām dzīves dienām ir samīļojis, pažēlojis un mīlējis. Tieši mātei piemīt šī īpašā spēja ar savu mīlestību un gādību palīdzēt mums būt stipriem visgrūtākajos brīžos. Un tik daudz mums nozīmē apziņa, ka māte mūs vienmēr sapratīs, neskatoties ne uz ko.

Pateikt paldies par dzīvības došanu, rūpēm, uztraukumiem, atbalstu un negulētām naktīm, par ceļa maizi dzīvei un iespēju vienmēr saņemt atbalstu, padomu, sajust labas domas. Tik plaša un vēl daudzkārt plašāka ir sajūtu amplitūda, kad cilvēkbērns, neatkarīgi no nodzīvoto gadu skaita, vēlas pateikties mīļajai mātei, mammītei, māmiņai.

Mātes diena, ko atzīmējam pašā pavasara plaukumā, ir tikai viena no iespējām pateikt paldies. Pateiksimies savām mīļajām mātēm šajos skaistajos svētkos un neaizmirsīsim par viņām arī ikdienas aizņemtībā. Satikties, piezvanīt, iepriecināt un sajust sev līdzās mātes siltumu – tas ir labākais, ko katrs no mums var izdarīt pateicībā par visu. Lai katrai māmiņai šodien un vienmēr mūsu paldies par sirsnību, sirds gudrību un beznosacījuma mīlestību. Lai labestības un mīlestības pilna šī diena ikvienā ģimenē!

************************************************************************************************************************

PAVASARIS SIRDĪ


Lieldienas ir gaišākie, spēcinošākie pavasara svētki. Gribās, lai saules siltums, putnu dziesmas, dabas mošanās dod un vairo spēku, cerību, prieku, enerģiju un ticību labajam un gaišajam. Novēlu jaukas Lieldienas visiem Lazdonas pamatskolas bērniem, vecākiem un darbiniekiem, kopā ar mīļajiem un tuvajiem, izšūpojoties šūpolēs, krāsojot un ripinot olas un darot citas šo svētku izdarības. Novēlu saskaņu ģimenēs, krāsainas, saules pielietas dienas un laimīgas bērnu čalas apkārt! Sakiet labus vārdus! Dariet labus darbus! Dodiet! Ņemiet! Mīliet viens otru un sildiet tā, kā tikai pavasaris to prot!

Lai pavasara saules siltums un zaļais asnu plaukšanas prieks dod Jums enerģiju, darba prieku un visu ieceru piepildījumu! Saulainas un gaišas Lieldienas!   

**********************************************************************************************************************************

CIENĪJAMIE VECĀKI! 

Šajā gaišajā Ziemassvētku brīnuma gaidīšanas laikā 
mēs gribam Jums novēlēt bezgalību…
tādu burvīgu zvaigžņu lietu,
ar sauli un zemi savā vietā,
ar cilvēkiem, kurus Jūs saucat par saviem,
ar domu un ideju paliem.
Mēs gribam Jums novēlēt mīlestību…
ar bērniem mīļiem un ņipriem,
ar mājas čībām un sveču liesmu,
ar pasaules elpu un savu dziesmu.   

Lai Jaunajā gadā pietiek spēka un mīlestības radīt brīnumus un būt par spoguli, kas gaismas brīnumu atstaro!

                                                                                                                                                              Vēl Lazdonas pamatskolas kolektīvs

*********************************************************************************************************************

ATKAL SVECĪŠU LIESMAS ADVENTA VAINAGĀ PLĪVO…  

             Lēni un nemanāmi darbu steigā ir atnācis Adventes laiks. Ar pirmo aizdegto Adventes svecīti, cauri tumšiem ziemas novakariem, ejam pretī Svētvakaram – Kristus dzimšanas dienai! Esam ierauti ikdienas steigā, jo jāpaspēj tik daudz. Tāpēc bieži aizmirstam pašu galveno – izpušķot savu dvēseli. Tās izgreznošanai neder steiga, ir jāapstājas, jāieklausās sevī un jāizvērtē, kas ir svarīgāks – ārējais skaistums vai spēja pamanīt blakus kādu, kuram salst, kurš pakritis un vajag palīdzēt piecelties. Tumšajos vakaros pārlaižot skatienu zvaigžņotai debesij, varbūt ieraugam krītošu zvaigzni. Tad, lai galvā novirmo vispārdrošākās vēlēšanās. Tās piepildīsies, ja tikai paši to gribēsim, ja paši palīdzēsim sev un apkārtējiem. Šajā Adventes laikā ikvienam novēlu justies labi savā ģimenē, darīt laimīgus savus tuvākos, vairāk nākotnē raudzīties ar optimismu. Lai sirds siltums silda ikvienu, ko satiekam savā ceļā, Lai acis saskata gaišumu, kas paveras dāvājot labu. Ziemassvētki ir laiks, kad sadzirdēt nesaklausāmo, saredzēt nemanāmo, sajust neapjaušamo! Lai dzirdīgas ausis, redzīgas acis, jūtīgas sirdis sagaidot Ziemassvētkus!                       

   Skaistu Adventes laiku vēlot, direktore Inese Juhnoviča

                                                                                  *******************************************************************************************************************

NOVEMBRIS – LATVIJAS MĒNESIS


Šajās tumšajās un drēgnajās rudens dienās mēs svinam Latvijas dzimšanas dienu! Svētki ir prieka un lepnuma, vērtējuma un pārdomu pilns brīdis. Svinot valsts svētkus mēs saglabājām saikni ar savas tautas vēsturi, izjūtam piederību šai zemei un domājam par tās rītdienu. Šajā straujajā pārmaiņu laikā būtiski ir nepazaudēt mūsu vērtības, izjust gandarījumu par jau sasniegto un nenobīties vēl darāmā priekšā.

      18.novembris – ar šo datumu sākās Latvijas valsts vēstures lappuses. Ko mums katram nozīmē Latvija? Mūsu māte un tēvs, mūsu brāļi un māsas ir tie, kas mūs vieno ģimenē. Mūsu klasesbiedri un skolotājas ir tās vērtības, kas mūs vieno skolā. Šī zeme, ko min mūsu kājas, mūsu vēsture, mūsu valoda ir vērtības, kas mūs vieno Latvijā. Ar nesaraujamiem pavedieniem mēs esam ieausti mūsu Latvijas vēstures rakstā. Latviešu tautas dziesmas dziedāšana, valsts kontūras zīmēšana, baltais krekls svētkos nav tikai skolas mācība. Tā ir Dzimtenes mācība. Kopsim to! Lai valstī un mūsu skolā roku rokā iet Ticība, Cerība, Mīlestība, Gudrība, Taisnība, Drosme, Līdzsvars!

    Latvijas Republikas dzimšanas dienā mēs godinām visus, kuri ir cīnījušies par mūsu brīvību un veicinājuši mūsu valsts attīstību. Sakām paldies tiem, kuri ir nesuši valsts vārdu pasaulē, kuri ir darījuši labus darbus savā pilsētā, ciemā, pagastā, novadā. Priecājamies par panākumiem, kurus ir sasnieguši mūsu bērni, draugi, kaimiņi, darba biedri. Un tas ir kā dzijas pavediens lielajā Latvijas kamolā, kurā varam satīt mūsu labos darbus, labās domas.

      Vēlos teikt pateicības vārdus vecākiem, kas atbalsta skolas kolektīvu līdzdarbojoties bērnu izglītošanā un audzināšanā, izteikt atzinīgus vārdus saviem kolēģiem par godprātīgu darbu audzēkņu izglītošanā, darbiniekiem par centieniem radīt skaistu darba vidi un skolēniem par katru balto darbiņu, kurš kā gaiša svecīte iemirdzas skolas lielajā audeklā. Paldies Jums visiem!

    Sveicot Jūs Latvijas dzimšanas dienā novēlu lai skaisti un piepildīti svētki Jūsu ģimenēs, mūsu skolā, pagastā, novadā un visā valstī! Lai mīlestība un lepnums mums par savu mazo Latviju! Lai svētki mūs vieno un spēcina katrai jaunai dienai! Priecāsimies par to, ko esam sasnieguši gan pagātnē, gan mūsu dienās, jo tas viss iet mūsu kopējā sasniegumu pūrā! Būsim lepni par sevi, JO MĒS ESAM LATVIJA!             Patiesā cieņā, direktore I. Juhnoviča

    ****************************************************************************************************************************************************************

LIESMIŅA TAVĀ SIRDĪ


          Lāčplēša dienā, kad mēs pieminam latviešu karavīrus, kuri Brīvības cīņās ziedoja savas dzīvības Latvijas valsts vārdā, aicinu mūsu valstij veltīt  vislabākās domas un krietnus darbus, lai mūžu mūžos pie mūsu mājām plīvo sarkanbaltsarkanais karogs.
          Rosinu neatlikt uz vēlāku laiku, bet jau šodien stāstīt bērniem un mazbērniem par mūsu valsts vēsturi, par laikiem, kad izšķīries Latvijas liktenis, un drosmīgiem cilvēkiem, kuri mūsu brīvību ir izcīnījuši.
          Lāčplēša dienā iedegsim svecīti savā mājā, arī savā sirdī par tiem daudzajiem ļaudīm, kuri šodien mums ļauj būt priviliģētiem un dzīvot savā brīvā, demokrātiskā valstī. Atcerēsimies, ka Latvija tie ir cilvēki, kas tajā dzīvo. Cik lieli un cēli būs šie cilvēki, tik skaista un dižena būs Latvija. Dievs, svētī Latviju!                                                                                                                                                 Skolas direktore, Inese Juhnoviča

**************************************************************************************************************************************

Daudzus rudeņus un pavasarus, vasaras un ziemas tu stāvi balto bērzu ieskautā lielceļa malā un gaidi Savējos. Gan pirmajā lietū un baltā sniegputenī, gan ziedu krāsu virpulī un pavasara ceriņu smaržā tu stāvi balta un cēla. Mana skola! Varbūt ir citur gaišāki logi un lielāki pakāpieni, bet tu esi Manējā.

Cienījamie vecāki!   

Laikā, kad savā ziedēšanas krāšņumā sacenšas dālijas un asteres mēs visi kopā sākam jauno mācību gadu! Vasara savu darbu beigusi, klāt 1. septembris ar gladiolām, kuras garākas par pirmklasniekiem, un jautrām, spurainām asterēm kā bērnudārza bērni. Skolas durvis veras jaunajam mācību gadam, jaunam darba cēlienam - spraigam un interesantam, protams arī atbildīgam un grūtam.

Kā svarīgas skolas vērtības, kuras mums skolā jāienes, ir darba tikums, pienākuma apziņa, neatlaidība, izpalīdzība, līdzjūtība. Mācoties gudrību un viedumu, vienmēr jācenšas saredzēt, kas notiek blakus, redzēt, kuram ir nepieciešams pasniegt roku un atbalstīt. Un tad mēs būsim katrs pielicis spēku skolas dzīves veidošanā, atceroties, ka visvērtīgākās īpašības ir līdzjūtība, draudzība, mīlestība.

Uzsākot jauno mācību gadu, novēlu savstarpēju sapratni, cieņu un uzticēšanos. Lai Jums pietiek pacietības, gudrības, prāta, veselības un mīlestības dzīvot tā, lai bērniem ceļamaizes sainī spējat ielikt ko vairāk par dienišķo maizes riecienu. Lai saules pilnas visas mācību gada dienas!                                       Ar cieņu, direktores p.i. I. Juhnoviča

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .