VALSTS NOTEIKTIE PĀRBAUDES DARBI 2018./19.m.g

  3.klasē

Latviešu valoda

mutvārdu daļa –  no 2019. gada 7. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;

matemātika

2019. gada 27. februārī


  6.klasē

Latviešu valoda

mutvārdu daļa – no 2019. gada 7. janvāra līdz 19. februārim, rakstu daļa – 20. februārī

matemātika

2019. gada 26. februārī

dabaszinības

2019. gada 7. martā


    9.klasēLatviešu valoda – eksāmens

rakstu daļa – 2019. gada 22. maijā, mutvārdu daļa – 22. un 23. maijā

Svešvaloda – eksāmens

rakstu daļa – 2019. gada 29. maijā, mutvārdu daļa – 29. un 30. maijā

Matemātika – eksāmens

2019. gada 4. jūnijā

Vēsture – eksāmens

2019. gada 11. jūnijā


Skolas noteiktie pārbaudes darbi 2018./2019.m.g.

Klase 1.semestris Gada noslēguma pārbaudes darbi
1.kl.    ----                 Latviešu valoda
2.kl. Matemātika Latviešu valoda
3.kl. Matemātika Latviešu valoda
4.kl. Latviešu valoda Matemātika
5.kl. Latviešu valoda , angļu val. Sports, literatūra.
6.kl. Dabaszinības, latv.val. Matemātika
7.kl. Soc. zinības, angļu val. Ģeogrāfija, Latvijas vēsture
8.kl. Matemātika, viz. māksla Bioloģija , latviešu valoda
9.kl. Latviešu val.,  matemātika  ------


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .