VALSTS NOTEIKTIE PĀRBAUDES DARBI 2017./18.m.g

  3.klasē

Latviešu valoda


matemātika  6.klasē

Latviešu valoda


matemātika


dabaszinības    9.klasē

Dabaszinātnes - diagnosticējošs darbs


Latviešu valoda – eksāmens


Svešvaloda – eksāmens


Matemātika – eksāmens


Vēsture – eksāmens8.klase

matemātika - diagnosticējošs darbs


Skolas noteiktie pārbaudes darbi 2017./2018.m.g.

Klase 1.semestris Gada noslēguma pārbaudes darbi
1.kl.    ----                 Latviešu valoda
2.kl. Matemātika Latviešu valoda
3.kl. Matemātika Latviešu valoda
4.kl. Latviešu valoda Matemātika
5.kl. Latviešu valoda , angļu val. Sports, literatūra.
6.kl. Dabaszinības, latv.val. Matemātika
7.kl. Soc. zinības, angļu val. Ģeogrāfija, Latvijas vēsture
8.kl. Matemātika, viz. māksla Bioloģija , latviešu valoda
9.kl. Latviešu val.,  matemātika  ------


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .