VALSTS NOTEIKTIE PĀRBAUDES DARBI 2017./18.m.g

  3.klasē

Latviešu valoda

22.februāris

matemātika

28.februāris


  6.klasē

Latviešu valoda

21.februāris

matemātika

27.februāris

dabaszinības

6.marts


    9.klasēLatviešu valoda – eksāmens

23.maijs

Svešvaloda – eksāmens

29.maijs

Matemātika – eksāmens

5.jūnijs

Vēsture – eksāmens

12.jūnijs


8.klase

matemātika - diagnosticējošs darbs


Skolas noteiktie pārbaudes darbi 2017./2018.m.g.

Klase 1.semestris Gada noslēguma pārbaudes darbi
1.kl.    ----                 Latviešu valoda
2.kl. Matemātika Latviešu valoda
3.kl. Matemātika Latviešu valoda
4.kl. Latviešu valoda Matemātika
5.kl. Latviešu valoda , angļu val. Sports, literatūra.
6.kl. Dabaszinības, latv.val. Matemātika
7.kl. Soc. zinības, angļu val. Ģeogrāfija, Latvijas vēsture
8.kl. Matemātika, viz. māksla Bioloģija , latviešu valoda
9.kl. Latviešu val.,  matemātika  ------


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .