Ekoskolu programma ir visaptverošs vides izglītības modelis, kas iegūst arvien lielāku popularitāti visā pasaulē. Atšķirībā no daudzām citām vides izglītības aktivitātēm skolās, šī programma paredz visas mācību iestādes iesaistīšanos zaļajā dzīvē. Tas nozīmē, ka skolā vides izpētes, aizsardzības jautājumi nav vairs atsevišķa mācību programmas daļa, bet kļūst par pamatu visam skolas darbam. Pasaulē šai programmā iesaistītas 27 000 skolas 46 dalībvalstīs.

Zaļais karogs ir starptautisks ekosertifikāts par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē. Zaļo karogu skolas saņem pēc sekmīga darba un starptautisko kritēriju izpildes. Darboties programmā nozīmē ļoti nopietnu darbu. Ne velti katrā Ekoskolā paveikto vērtē un analizē nopietna žūrija. Vērtējot gada darbu, komisija ir tiesīga piešķirt starptautisko Zaļo karogu, bet kritēriji tā saņemšanai ir ļoti stingri.           

Ekoskolas darbs aptver daudzas vides aizsardzības un vides izglītības jomas. Galvenās tēmas ir atkritumi –to daudzuma samazināšana un dalīta vākšana, ūdens, elektroenerģijas un siltuma taupīšana. Ekoskolas strādā arī pie skolas apkārtējās vides, transporta, veselīga dzīvesveida un klimata pārmaiņu tēmas, izzina mežu un atzīmē vides iezīmju dienas. Skola katru gadu izvēlas vienu no šīm tēmām pie kuras ir jāstrādā īpaši daudz.  

 

Lazdonas pamatskolas darbība Ekoskolu programmā:

   2007./08.m.g. tēma “Skolas vide un apkārtne” - piešķirts Latvijas EKO skolas nosaukums

     2008./09.m.g. tēma  “Ūdens” - piešķirts Zaļais karogs un starptautiskas EKO skolas  nosaukums

     2009./10.m.g. tēma “Meži” - piešķirts Zaļais karogs un starptautiskas EKO skolas  nosaukums

     2010./11.m.g. tēma “Veselīgs dzīvesveids” - piešķirts Zaļais karogs un starptautiskas EKO skolas nosaukums

     2011./12.m.g. tēma “Atkritumi”- piešķirts Zaļais karogs un starptautiskas EKO skolas  nosaukums

     2012./13.m.g. tēma “Klimata izmaiņas” - piešķirts Zaļais karogs un starptautiskas EKO skolas nosaukums

     2013./14.m.g. tēma “Enerģija”- piešķirts Zaļais karogs un starptautiskas EKO skolas nosaukums

     2014./15.m.g. tēma "Veselīgs dzīvesveids"- piešķirts Zaļais karogs un starptautiskas EKO skolas nosaukums

     2015./16.m.g. tēma “Skolas vide un apkārtne” - piešķirts Zaļais karogs un starptautiskas EKO skolas nosaukums

     2016./17.m.g. tēma "Meži" - piešķirts Zaļais karogs un starptautiskas EKO skolas nosaukums

     2017./18.m.g. tēma "Veselīgs dzīvesveids"

     2018.19.m.g. tēma "Ūdens"

Vairāk par Ekoskolu darbību var uzzināt šeitvidesfonds

Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .