PIEVIENOJIES MUMS!

 Lazdonas pamatskola ver durvis un gaida jaunos audzēkņus skolā                 un pirmsskolā 2020./21. mācību gadā. 

 Skolā ir mājīgā vide, darbojas radošs, jaunām idejām atvērts pedagogu kolektīvs, tiek izmantotas modernās tehnoloģijas un mācību darbā veicināta individuāla pieeja. 

Tiek īstenota Nacionālā Veselību Veicinošo skolu programma.          

Priecāsimies, ja izvēlēsieties izglītot savu bērnu  

Lazdonas pamatskolā   

 Sīkāka informācija pa t.29892044  

Iesniedzamie dokumenti:

Uz 1.klasi:

  • Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki/aizbildņi  uzrāda personu apliecinošus dokumentus un iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju.
  • Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu (raksta klātienē)
  • jāiesniedz medicīniskā karte 026/u un  izziņa par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā

Uz citām klasēm:

  • vecāku iesniegums uz skolas veidlapas (iesniedz klātienē);
  • uzrādīt skolēna personu apliecinošu dokumentu (dzimšanas apliecība, pase vai ID karte);
  • liecība.                                      


Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .