Tu vari iegūt visu, ko vien vēlies, ja vien to vēlies pietiekami neatlaidīgi.    ( Šeila Greiama)   

***********************************************************

SASNIEGUMI ĀRPUSSTUNDU DARBĀ   

2016./17.m.g.

AKTIVITĀTE DALĪBNIEKI REZULTĀTS PEDAGOGS
 Madonas novada tautisko deju kolektīvu deju skate   Tautas deju kolektīvs (1.-5.kl.) 3.pakāpes diplomsV. Blumberga
 Madonas novada skolēnu skatuves runas konkursā "Zvirbulis 2017"Edijs Mutors (1.kl.)
Niks Rukmanis  (3.kl.)
Mairita Čerpinska (6.kl.)
Terēze Gluščuka (6.kl.)
2.pakāpes diploms
3.pakāpes diploms
2.pakāpes diploms
2.pakāpes diploms
  L. Vilciņa
 „Veselību veicinoša skola” 1.-9.klašu skolēni Nacionālas  Veselību Veicinošas Skolas statuss
 K. Mutore
Skolēnu spartakiāde vieglatlētikas 4-cīņā “D” grupā  sporta pulciņa dalībnieku
 individuālie starti
R. Tropa (5.kl.) 1.vieta 
 K. Mutore
Pirmās palīdzības sacensības skolēniem “Madona-2017”
komanda:A.A. Krasta (9.kl., T. Jansons(7.kl.), A.Simtnieks (7.kl.),Ē.I. Ķeirāne (8.kl.), L. Barkāne (6.kl.), 
 2.vieta pamatskolu grupā  K. Mutore
 Latvijas čempionāts taku skriešanā skolēniem „Stirnu buks” Ogrē
sporta pulciņa dalībnieku
 individuālie starti
A. R. Brants (5.kl.)   2.vieta., A. Rieksts (4.kl.) 15.v., L. Barkāne (6.kl.)  24.v., N. Meščerskis (7.kl.)  18.v., E. Mutors (1.kl.) 24.v.  K. Mutore
 Madonas novada skolēnu komandu erudīcijas spēle "Es savam novadam"
 komanda: T.Gluščuka (6.kl.), L. Barkāne (6.kl.), V. Kozlova (9.kl.), Ē.I. Ķeirāne (8.kl.)
 2.vietaBeģe Begge Z.
 Madonas novada skolēnu sporta olimpiāde 1.-6.klasei
 1.-6.kl. komanda 8.vieta (18 skolu konkurencē)  K. Mutore
Madonas novada skolēnu sporta olimpiāde7.-9.klasei7.-9.kl. komanda
Individuālie starti:
Simtniece L. (9.kl.)
Simtnieks A (8.kl.)
Logina D. (7.kl.)
Krasta A.A. (9.kl.)
11.vieta (19 skolu konkurencē)

1.vieta

1.vieta

2.vieta

3.vieta
  K. Mutore
Madonas novada skolu skolēnu spartakiādē krosā
 L. Barkāne (6.kl.)
 2.vieta K. Mutore
Dzejniecei A.Ķirškalnei veltītais atmiņu tēlojumu konkurss „Pie saulespuķes pieturos” M. Liekumniece Grandāne (9.kl.) Pateicība M. Beģis Begge
EKO programmas īstenošana Lazdonas pamatskola Zaļais karogs  
Satiksmes drošības konkurss „Gribu būt mobils”  7.un 8.klases  komanda
 Atzinības raksts K. Mutore
Madonas novada skolēnu Olimpiskā diena 2016 1.-6.klašu komanda 1.vieta K. Mutore
Madonas reģionālā skolēnu spartakiādē vieglatlētikā „C” grupā R. Tropa 4.vieta K. Mutore
 5.Latgales novada atklātā  latviešu valodas un literatūras olimpiāde “Latgale – manas mājas.”L. Barkāne (6.kl.)
T.Gluščuka (6.kl.)
Pateicības raksts
Pateicības raksts
 S.Sprukule
Madonas reģionālā skolēnu spartakiādē vieglatlētikā „A” un „B” grupās   A.A. Krasta (9.kl.) 1.vieta tāllēkšanā, 1.vieta lodes grūšanā, 4.vieta 100m skrējienā, 4.vieta šķēpa mešanā   K. Mutore
I. Kalupniece (8.kl.) 2.vieta šķēpa mešanā, 4.vieta lodes grūšanā
Komandai kopvērtējuma 4.vieta

***********************************************************

SKOLĒNU SASNIEGUMI ĀRPUSSTUNDU DARBĀ   2015./16.m.g.

AKTIVITĀTE DALĪBNIEKI REZULTĀTS PEDAGOGS
Madonas reģionālā skolēnu spartakiādē vieglatlētikā „B” grupā A.A. Krasta (8.kl.) 3.vieta K. Mutore
V. Martizāns (9.kl.) 3.vieta
Madonas novada skolu teātra svētki „Lai vairojas prieks!” Dramatiskais pulciņš 3. pak. diploms L. Vilciņa
Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde vieglatlētikā 4-cīņā „D” grupa L Barkāne (5.kl.) 3.vieta   K. Mutore
meiteņu komanda 2.vieta
Starpnovadu skolu konkurss „Labākā skolu avīze” „Jauno žurnālistu” pulciņš” Labākā skolu avīze S. Sprukule
Madonas novada skolu tautisko deju skate Tautisko deju pulciņa dalībnieki 2. pak. diploms J. Rudzīte
      Madonas novada skolu                    skolēnu sporta olimpiādē A. A. Krasta (8.kl) - Crossfit stafete 1.vieta         K. Mutore
L. Simtniece (8.kl) - Turēšanās kārienā  3.vieta  
I. Kalupniece (7.kl) Futbolbumbas žonglēšana 3.vieta  
A. Čevers    (9.kl) - Florbola bumbiņas metieni vārtos 1.vieta  
M. Kalniņš (9.kl) - Basketbola soda metieni 3.vieta  
E. Kozuls (9.kl) pievilkšanās 2.vieta  
    Madonas reģionālajā skolēnu spartakiādē distanču slēpošanā M. Kalupnieks (5.kl.) 15.vieta       K. Mutore
I. Kalupniece (6.kl.) 5.vieta
S. Tihomirovs (6.kl.) 9.vieta
A. Simtnieks (7.kl.)   12.vieta
A. Rieksts (3.kl.) 22.vieta
R. Rieksts (2.kl.) 26.vieta
  Madonas novada skolēnu „Kalpaka atceres pasākums 2016” Komanda: M. Kalupnieks (5.kl.), L. Barkāne (5.kl.), M. Čerpinska (5.kl.), T. Jansons (6.kl.), ). Simtnieks (6.kl.), S. Tihomirovs (6.kl.) pirmās palīdzības sniegšanas stafetēs (2.vieta), militarizētajā stafetē (3.vieta) par Latvijas vēsturi izzinošā viktorīna (3.vieta)         K. Mutore
Madonas  novada  skolēnu skatuves runas konkursā „Zvirbulis – 2016” T. Gluščuka (5.kl.) 2.pakāpes diploms S. Sprukule
Slimību profilakses un kontroles centra akcija „Sirds diena” Skolēni diploms “Sirsnīga skola” K. Mutore
Madonas novada skolēnu                  Olimpiskā diena 2015 Sporta pulciņa dalībnieki 7.vieta K. Mutore
Reģionālā skolēnu spartakiādē vieglatlētikas 3-ciņā „D” grupā Sporta pulciņa dalībnieki komandai  5.vieta K. Mutore

***************************************************************************************************************************************************************

SKOLĒNU SASNIEGUMI ĀRPUSSTUNDU DARBĀ   2014./15.m.g.

AKTIVITĀTE DALĪBNIEKI REZULTĀTS PEDAGOGS
Ekoksolu programmas īstenošana Pedagogi, skolēni, vecāki Zaļais karogs L. Elksnīte
R. Blaumaņa daiļradei veltīts literārās daiļrades konkurss Nadīne Barkāne – 8.kl. Pateicības raksts par piedalīšanos M. Beģis Begge
Zīmējumu konkurss „Ātrā palīdzība bērnu acīm” 1.-4.kl. vizuālās mākslas pulciņa dalībnieki Pateicības raksts par piedalīšanos Z. Beģe Begge
Ecolines radošo darbu konkurss „Mana sapņu ekskursija” 5./6.klases skolnieki Pateicības raksts par piedalīšanos K. Mutore
Madonas novada vokālās mūzikas konkurss „Balsis” Vokālais ansamblis 2.pakāpes diploms I.Graubiņa Zviedre
Madonas novada skatuves runas konkurss „Zvirbulis 2015” Rebeka Auniņa 1.pakāpes diploms L. Leja
Madonas novada  dambretes sacensības  1.-4.klašu skolēniem A.Rieksts (2.kl.) M.N. Suščenko (4.kl.) piedalīšanās L. Vilciņa Z. Beģe Begge
 Madonas novada skolēnu sacensības florbolā 7.-9.kl. zēnu komanda 7.vieta  K. Mutore
 Madonas novada skolu avīžu skate pulciņš "Jaunie reportieri" nominācija "Noformējuma daudzveidība" S. Purviņa
 Vidzemes novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Rakstu darbi" Amanda Nika Vilkauša (4.kl.) 2.pakāpes diploms Z. Beģe Begge
  XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem veltītā  „Līdz varavīksnei tikt” atlases skate  deju kolektīvs 1.pakāpes diploms  D. Maderniece
 Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde vieglatlētikas 4-cīņā D grupā Luīze Barkāne (4.kl.)Madara Puškeire (5.kl.)Matīss Kalupnieks (4.kl.)Markus Niks Suščenko (4.kl.)Robijs Čaviņš 10.vieta34.vieta26.vieta 32. vieta36. vieta K. Mutore
 Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde vieglatlētikas 4-cīņā C grupā Airita Airisa Krasta   (7.kl.)Viktorija Selīna Leite  (7.kl.)Emīls Vestfāls Ilona Kalupniece (6.kl.)Diāna Grenkova (5.kl.)1.vieta augstlēkšanā 1.vieta stafetē (4x100m) 2.vieta šķēpa mešanā 2.vieta lodes grūšanā 3.vieta tāllēkšanā-------------------------1.vieta stafetē (4x100m) 2.vieta augstlēkšanā 3.vieta šķēpa mešanā-------------------------3.vieta šķēpa mešanā-----------------------1.vieta stafetē (4x100m)  K. Mutore
 Rakstnieces Ilzes Indrānes 5.literārās jaunrades konkurss  Nadīne Barkāne – 8.kl.  2.vieta M. Beģe Begge
Veidots ar Mozello - labo mājas lapu ģeneratoru.

 .